Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Degernässlätten-Sundet

Området längs Degernäsbäcken har sedan lång tid dragit till sig rastande fåglar.

Effektiva dikessystem och en allt tidigare snösmältning har gjort att vårens smältvattenpölar och översvämningar minskat. På Degernässlätten finns därför iordningställda svämsjöar och våtmarker som gör att platsen varje vår fortsätter vara ett paradis för flockar av svanar, gäss, änder och tranor.

Under mars och april pumpas vatten från bäcken ut på åkrarna för att ge flyttande fåglar en bra mat- och rastplats. Närheten till födorika stubbåkrar och fält med oskördat korn drar till sig stora flockar av sångsvanar, tranor, olika gäss och änder.

Med lite tur kan du också få se pilgrimsfalk eller havsörn jaga längs bäcken. När flyttfåglarna dragit vidare i slutet av april pumpas vattnet tillbaka till bäcken och fälten torkar upp för att sås med vall eller spannmål.

Havsörn.

Våtmarker och betesmarker

Söder om åkrarna med svämsjöar har man anlagt grunda våtmarker vars stränder betas av kreatur. Vatten från Degernäsbäcken pumpas ut på våtmarkerna under snösmältningen vilket lockar många rastande fåglar. Framåt sommaren sjunker sedan vattnet gradvis undan på naturlig väg. Betesmarken runt våtmarkerna passar också många olika häckande fåglar som vadare och småfåglar.

Välkommen att besöka reservatet

Vid reservatets huvudentré i norr finns en bilparkering för bilar och bussar med en upphöjd skådarkulle, "limpan", där du har bra utsikt över området.  

Den så kallade obs-ladan nedanför E4:an är också en populär fågelskådningsplats. Efter 15 maj går det även att promenera in till Skärberget mitt på Degernässlätten. Här kan du se flera olika sjöfåglar, vadare och dvärgmåsar.

Beträdnadsförbud från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte vistas i området 1 april–15 maj (hela reservatet) och 1 april–15 augusti (inom betesfållorna). Plattformar och vägen mellan Stöcke och Innerskäret får användas även under dessa tider.

Visa hänsyn till fåglar, bönder och betesdjur genom att hålla dig till anvisade vägar och besöksplatser. Kom också ihåg att hålla hunden kopplad och undvik att gå på växande gröda.

Karta över områdena med beträdnadsförbud Pdf, 1.7 MB.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. I samband med det bildades en stiftelse för att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Södra Degernässlätten-Sundet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom naturreservatet annat än på bilvägen mellan Stöcke och Innerskäret, se karta Pdf, 1.7 MB..
 • Under tiden 1 april–1 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud, se karta Pdf, 1.7 MB..
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Fånga eller samla insekter, fåglar eller andra djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg ut mot Innerskäret samt med undantag för skoter vintertid.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 169 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra Norra Obbolavägen från Umeå, förbi flygplatsen och sväng av mot Degernäs. "Skådarlimpan" ligger längs med vägen.

Var försiktig vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss