Bålforsen

I sluttningen ner mot Umeälven i Bålforsens naturreservat växer en fin blandskog med tall, gran och lövträd.

De flesta tallar är upp emot 250 år gamla men det finns också tallar som är upp mot 350 år gamla. En kort vandringsslinga går genom reservatet.

Du kommer lätt in i området via vägen som går genom naturreservatet. En liten sandstrand finns i västra delen och intill kraftverksdammen finns en grillplats.

Kulturmiljö

Strax utanför reservatsgränsen i sydöst ligger en tydlig och mycket välbevarad flottningsmur.

Vy över vatten, stenhällar och skog.

Vy över Bålforsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bålforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 29 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 3,5 kilometer nordväst om Betsele i Lycksele kommun. Reservatet utgör en sydsluttning ned mot Umeälvens strand i höjd med Bålforsens kraftstation.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss