Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svanaträskmyran

Svanaträskmyran är ett av Västerbottens finaste myrområden och ett av de mest skyddsvärda myrkomplexen i Sverige. Det ligger strax söder om vägen vid Råberg, mitt emellan Lycksele och Vilhelmina.

Svanaträskmyrans naturreservat består av Svanaträskmyran, Stormyran och Ytter-Stormyran. Områdets myrar är variationsrika och orörda. Det skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Våtmarkerna är hemvist för många specialiserade och hänsynskrävande mossor, kärlväxter, insekter och fåglar.

Rikt fågelliv

Grönbena och brushane med sina stora kragar är karakteristiska arter för de öppna kärren. Ljungpiparens sorgsna läte och småspovens starka varningssång är vanlig att höra på blandmyren.

I Svanaträsket häckar svarthakedopping, gluttsnäppa, kricka, vigg och sångsvan. I området finns också många andra fågelarter, bland annat enkelbeckasin, gulärla, myrsnäppa, storspov, smalnäbbad simsnäppa, svartsnäppa, sädgås och sävsparv.

Uggla som sitter på trädgren.

Du kan även se hökuggla i reservatet.

Rester efter myrslåtter

Rester av gamla hässjor påminner om att starrvegetationen på myrarna en gång var en viktig resurs för traktens bönder. Ett grunt dike som ledde vattnet i nordsydlig riktning på Stormyran förbättrade slåttern genom översilning av vatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svanaträskmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 1 473 hektar

Kommun: Åsele, Lycksele, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger mitt emellan Lycksele och Vilhelmina längs vägen förbi Kroksjö, Dalasjö.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss