Storliden

Storlidens granskogar är öppna och fina att vandra runt i.

​De gamla granarna på uppemot 250 år står där skäggiga av hänglavar. Några har dött av ålder och en del har fallit efter många stormar. Dessa blir hem för många vedsvampar som citrontickan och gammelgranskålen.

Citronticka.

På sälgar som står här och var växer lunglaven som stora skjortkrås. I dessa skogar trivs gammelskogens fåglar. Kanske hoppar du till när en tjäder bullrar upp eller får en lavskrika på besök vid fikapausen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 105 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat