Vajsjön

Norsjöborna har en fantastisk fågelsjö in på knuten. Bästa tiden för ett besök vid Vajsjön är under våren när isen ligger kvar och smältvatten översvämmar grässtränderna.

Vajsjön var tidigare en del av Norsjön. I slutet av 1800-talet sänkte man sjön för att öka avkastningen vid skörden och då bildades Vajsjön. Enligt gamla handlingar var den årliga avkastningen 2000 skrindor hö. Det motsvarar 400 ton i dagens mått. När sjöslåttern upphörde på 1940-talet började våtmarken att växa igen och den grunda sjön är därför idag mycket mindre till ytan.

Vajsjöns unika fågelliv

Sjöorre, sädgås, småspov, svartsnäppa och ibland smalnäbbad simsnäppa rastar sjön på våren under sin resa upp till fjällen. Gräsand, bläsand, kricka och årta är årliga häckare. Den senaste fågelinventeringen visar på det rika fågellivet i Vajsjön. Det är unikt för en sjö så långt norrut och in i landet.

Fågeltornet har många år på nacken och kommer bytas ut. Det gamla tornet är avstängt av säkerhetsskäl tills vidare. 

Dvärgmåsar och några skrattmåsar flyger över Vajsjön.

Beträdnadsförbud utanför stigar 15 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 15 april och 15 augusti. Rastplats och fågeltorn kan beökas även under denna tid.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vajsjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • under tiden 15 april och 15 augusti vistas inom området Pdf, 1.5 MB. utom längs särskilt markerad stig.
 • Avsikligt störa djurlivet.
 • Släppa fri hund, katt eller andra djur.
 • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor.
 • Skada växande gröda eller hägnader ocb andra anordningar för jord- och skogsbruk.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 270 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat