Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Löttjärnkälen

Närbild på lunglav på trädstam.

Lunglav.

Skogen på Löttjärnkälen är grannaturskog som har fått utvecklas ganska ostört efter en skogsbrand som härjade i området någon gång under 1800-talet.

Spåren efter branden syns än idag i form av kolade stubbar och brandljud i träden.

Aspar som växer i granskog.

Aspar som etablerat sig i området efter branden.

Värdefulla lövträd

I granskogen finns ett rikt inslag av lövträd, bland annat asp. Aspen är ett trädslag som blir allt ovanligare. Den förökar sig nämligen bäst efter skogsbränder, som sker sällan i vårt brukade skogslandskap. I Löttjärnkälens naturreservat finns gamla grova aspar som etablerat sig efter branden. Det finns också flera yngre ”aspkloner”, det vill säga en grupp av aspar som föryngras och sprider sig vegetativt genom rotskott efter störning, till exempel en brand.

Aspen är ett viktigt trädslag i våra nordliga skogar, eftersom den är värd för ett tusental arter. På asparnas bark växer en rik flora av olika lavar och mossor. På döda aspar finns ofta många vedlevande svampar. Det finns ett flertal skalbaggar och andra insekter som är specialiserade just på aspen. Insekterna äts av hackspettar som gärna hackar upp hål i den lätta veden. Hålen blir sedan fina boställen för många olika fåglar.

Friluftsliv och tillgänglighet

Löttjärnkälen ligger ganska nära en skogsbilväg och är därför relativt lätt att ta sig till. På grund av lutningen och den stora mängden död ved kan det vara lite utmanande att vandra i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Löttjärnkälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018

Storlek: 32 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger fyra kilometer sydväst om Granö. Området ligger ganska nära en skogsbilväg.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss