Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klingerberget

Naturreservatet utgörs av en nordvänd svag sluttning som sträcker sig från foten av Oxkullen och Näverberget i söder, längs med kanten på Klingerberget och en bit ner mot Krutsjön i nordväst.

En grenad bäck med utlopp i Krutsjön rinner upp i och avvattnar den norra delen av reservatet. En annan bäck rinner upp i en liten tjärn i sydöstra delen av reservatet och följer sedan reservatsgränsen söderut.

Hyggen och ungskogar

I den omedelbara närheten omges området i huvudsak av brukad skog, hyggen och ungskogar medan det inom de närmsta tio kilometrarna ligger flertalet andra grandominerade ur- och naturskogar, varav flera är eller planeras bli reservat. Längs bäckarna dominerar högörtsvegetation uppblandat med sumpskogsvegetation.

Liggande träd i barrskog.

I naturreservatets urskog finns många omkullfallna träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klingerberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträ eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insketer och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 206 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 28 kilometer nord-nordväst om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss