Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vindel-Storforsen

Naturreservatet utgörs av en vacker älvsträcka på cirka 3 kilometer nedströms selet vid Vindelgransele. Älven har ett grenigt lopp över mörka bergarter med vulkaniskt ursprung.

På klipporna vid stränderna växer sällsynta växter som knutarv och fågelstarr och i strandsnåren ängsruta och skogsrör. Här finns också fjällväxter som fjällvedel, fjällviol, fjällskära och kvanne. Vindel-Storforsen är ett av Vindelälvens mest storslagna forslandskap.

Restaurerade av forsmiljöer

Forsmiljöerna har restaurerats för att återställa nationalälven efter den skada som blev i samband med den 150-åriga flottningsepoken. Under den tiden rensades vattendragen på sten för att underlätta flottningen av timmer och massaved. Restaureringen ger positiva effekter för bland annat strömälskande fisk- och insektsarter.

Forsande vatten intill barrskog.

Vindel-Storforsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vindel-Storforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller liknande, samt klättra i boträd.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Bedriva fiske utan att ha särskild rätt till detta.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Terrängkörning för skogsbrukets behov får ske efter samråd med naturförvaltaren.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta eller uppställa hus- eller släpvagn.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar, ta frö eller skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1980, 1995

Storlek: 137 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger längs väg 363 nedströms Vindelgransele.

Ta bussen

Busshållplatsen Grundfors, Lycksele ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss