Vindel-Storforsen

Naturreservatet utgörs av en vacker älvsträcka på cirka 3 kilometer nedströms selet vid Vindelgransele. Älven har ett grenigt lopp över mörka bergarter med vulkaniskt ursprung.

På klipporna vid stränderna växer sällsynta växter som knutarv och fågelstarr och i strandsnåren ängsruta och skogsrör. Här finns också fjällväxter som fjällvedel, fjällviol, fjällskära och kvanne. Vindel-Storforsen är ett av Vindelälvens mest storslagna forslandskap.

Vindel-Storforsen.

Restaurering av forsmiljöer

Sommaren 2003 påbörjas restaurering av forsmiljöerna. Projektet heter ”Miljöåterställning Vindel- och Piteälvarna". Syftet är att återställa nationalälven efter den skada som blev i samband med den 150-åriga flottningsepoken. Under denna tid rensades vattendragen för att underlätta flottningen av timmer och massaved. Projektet räknar med positiva effekter på strömälskande fisk- och insektsarter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vindel-Storforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller liknande, samt klättra i boträd.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Bedriva fiske utan att ha särskild rätt till detta.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Terrängkörning för skogsbrukets behov får ske efter samråd med naturförvaltaren.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta eller uppställa hus- eller släpvagn.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar, ta frö eller skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1980, 1995

Storlek: 137 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000