Baksjöbäcken

Flodpärlmusslorna trivs i Baksjöbäcken.

Baksjöbäcken är hem för över hundratusen flodpärlmusslor. Reservatet med dess sjöar och vattendragssträckor ligger strax utanför Åsele och är väl värt ett besök.

Baksjöbäcken har en av länets rikaste förekomster av flodpärlmusslor. Den starkt hotade musslan har mycket höga krav på sin livsmiljö. Att de trivs i Baksjöbäcken visar att det är ett rent och biologiskt väl fungerande vattendrag med goda förutsättningar även för andra arter. Därför har vattensystemet skyddats som ett av länets första sötvattensreservat.

För besökare och fiskare

Det finns flera helt naturliga och opåverkade bäcksträckor där över 200 år gamla musslor gömmer sig. I andra delar av bäcken finns spår av gamla timmerrännor från flottningsepoken.

I reservatet finns stigar som följer bäcken och broar där du kan korsa den. Vid Stor-Baksjön finns en grillplats och flera andra anordningar som förvaltas av den lokala fiskeklubben.

Ta med dig fiskespöt, kanske lyckas du fånga någon av de storvuxna öringar som simmar i reservatet. För att fiska behöver du köpa fiskekort (dygnskort) som finns på Axbergs Maskin & Vapen i Åsele. Fiskekortet gäller för fiske i Stor-Baksjön och Lill-Baksjön. Vill du fiska i alla vatten behöver du bli medlem i Åsele sportfiskeklubb.

Fiskekort och medlemskap - Södra Lappland Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Baksjöbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • insamla mossor, lavar eller vedsvampar,
  • insamla ryggradslösa djur
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Undantag gäller för körning på is och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 212 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat