Närmstberget

Stor sten i skogssluttning.

På Närmstbergets sluttningar växer gammal talldominerad barrblandskog. När du går runt i naturreservatet kommer du att se många gamla brandstubbar.

Brand är en naturlig del av områdets skogshistoria. I äldre tider släcktes inte bränder i länets skogar och en bit in på 1900-talet var också svedjebränningar vanliga. Det finns flera arter som har svårt att överleva utan de miljöer som uppkommer efter brand, till exempel kolflarnlav som växer brandstubbarna. Bränning och brandefterliknande åtgärder är därför en del av naturreservatets skötsel.

Skogssluttning med höga träd.

Vandra bland höga tallar

Det finns inga anordningar för friluftslivet i naturreservatet. Som besökare vandrar du fritt under trädkronorna. Kanske passerar du en grov stubbe, några är över 70 cm i diameter. Så såg skogen ut i området innan de tidiga dimensionsavverkningarna på 1930-talet.

Sätt dig med ryggen mot något av de stora stenblocken på Närmstbergets branta sluttningar och plocka fram fikat. Spana ut över skogslandskapet och lyssna till skogens alla ljud. Bäcken i öster kan vara svår att ta sig över under vårens höga vattenflöden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Närmstbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • plocka, insamla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 196 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om Umgransele. Kör över Umeälven vid Granselelund och fortsätt mot Fågelvintjärnen. Beroende på årstid och väderförhållanden kan vägarna intill naturreservatet vara avstängda för biltrafik. Från besöksområdet vid Fågelvintjärnen är det cirka 1 km att gå eller skida längs vägen norrut till naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss