Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Almselberget

Sluttande barrskog.

Stor-Almselberget är ett stort sammanhängande område som nästan uteslutande av består av gammal naturskog.

På toppen av berget breder gles hällmarkstallskog ut sig. I sluttningarna är granskogen högrest och på marken växer högörter som strutbräken och nordisk stormhatt. Förekomsten av död ved är rik och det finns gott om ovanliga vedsvampar som ostticka och rosenticka. Järpe och lavskrika trivs bland de hänglavsdraperade granarna.

Urskogsartad skog

Naturen i Stor-Almselbergets naturreservat är i hög grad orörd och kan därför vara ett intressant utflyktsmål för den som vill uppleva urskogsartad skog. Området är bitvis mycket brant och kan därför vara utmanande att vandra i.

Besök utsiktstornet

På vintern är området mer lättillgängligt eftersom en skoterled från nordväst leder upp till Stor-Almselbergets topp. På toppen finns ett brandtorn och en övernattningsstuga som underhålls av Meselefors skoterklubb.

Tornet erbjuder fin utsikt över omgivande landskap och är ett populärt utflyktsmål. Från skogsbilvägen söder om reservatet finns en stig till toppen av berget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Almselberhets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 219 hektar

Kommun: Åsele och Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sväng av riksväg 90 vid Abborrviken 4 km sydost om kommungränsen mellan Åsele och Vilhelmina. Efter ett par km svänger du vänster på en skogsbilväg och kör ytterligare 4 km upp mot reservatet. Det går också att ta sig till reservatet från nordväst via en skoterled.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss