Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vinbergen

Asp med gula löv.

Här kan du vandra runt i gammal skog med grova, äldre tallar och granar.

Lyssnar du noga kan du höra det karakteristiska prasslet från löven på alla de gamla aspar som rotat sig i skogen.

Asparna och deras invånare

På hösten lyser alla asparna som facklor när deras löv skiftar färg till lysande gulröda innan de slutligen tappar dem inför vintern. Om du tittar noga på stammarna kan man hitta den lilla laven stiftgelélav. Laven växer i huvudsak på gamla aspar och sälgar och är ovanliga i dagens brukade skogar.

Brandens framfart

Hela området brann förmodligen för cirka 200 år sedan. Fröna, för de nu gamla tallarna och asparna som dominerar intrycket av skogen, grodde efter att skogsbranden härjat. Det finns ytterst få träd kvar i Vinbergens skogar idag som överlevde skogsbranden.

Skidåkare i snötäckt skog.

På skidor i Vinbergen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vinbergens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, samt lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 112 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 25 km sydost om Lycksele. Bästa vägen är att köra väg 680 som går mellan Byssträsk och Gäddträsk och ta av längs någon av skogsbilvägarna som löper in mot reservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss