Trollklinten

På sydvästra sidan av Stor-Arksjön ligger Trollklinten, ett brant berg där den gamla skogen har fått stå kvar. I området finns det gott om tallar och granar som är över 300 år gamla.

Det finns inga markerade stigar eller andra anläggningar i reservatet, men för den naturintresserade finns ändå mycket att upptäcka. Ovanför Trollklintens mäktiga nordostbrant har du fin utsikt över Arksjöberget, ett annat stort naturreservat som ligger tvärs över sjön.

Från reservatet har du utsikt över Arksjöberget.

Jättar och troll

Det finns flera sägner kring Trollklinten, bland annat att det skulle ha varit en ättestupa där man knuffade ner sina gamla och orkeslösa släktingar. Myter om ättestupor är vanliga runtom i landet, men numera anses det inte alls troligt att de faktiskt har använts.

Enligt en annan sägen bodde det troll på Trollklinten i gamla tider. Vid Stor-Arksjöns nordända ligger Mångmanberget där jättarna bodde. En gång försökte jättarna kasta sten på trollen men misslyckades. Stenarna landade i sjön och blev till holmarna i sundet nedanför berget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trollklinten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 370 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat