Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Innerviksfjärdarna

Vy över Innerviksfjärdarna.

Utsikt över Innerviksfjärdarna från Öberget.

Innerviksfjärdarna är grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bestånd av bladvass och talrika sävruggar.

Fjärdens inre delar kantas av vidsträckta lövsumpskogar. Åvikskärret utgörs av blöta sankmarker som numera håller på att växa igen. Inom reservatet har man noterat minst 190 fågelarter, varav ett åttiotal är häckfåglar. Under vårflyttningen kan du se upp till tusen storspovar på parad på fjärdisen.

Innerviksfärdarnas fåglar

I naturreservatet finns det stora möjligheter att se rastande fåglar som storspov, ljungpipare, blå kärrhök, jorduggla, tornfalk, sädgås, grågås, kricka, bläsand och många arter av vadare. Det har även observerats pilgrimsfalk, havsörn, storlabb, häger och vit stork.

Plattform i trä med utblick över vatten.

Plattform vid Åviksskärret.

Här kan du fågelskåda

Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen, och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget, öster om Norra Innerviksfjärden, ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 juli

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 juli (Åvikskärret) och 1 april–31 maj (Södra Innerviksfjärden). Markerade stigar och fågeltorn får dock användas även under denna tid.

Karta beträdnadsförbud Pdf, 2.9 MB.

Vindskydd på berg.

Öberget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Innerviksfjärdarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 juli vistas inom delar av området vid Åvikskärret, samt att under tiden 1 april–31 maj vistas inom delar av området vid Södra Innerviksfjärden, se markerade områden i karta Pdf, 2.9 MB..
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Borttaga eller störa häckningsplats.
 • Fälla, bryta kvistar eller skada döda och levande träd.
 • Framföra båt med högre hastighet än sju knop.

Markägare, arrendatorer och andra nyttjandesrättshavare berörs inte av föreskriften under den första punkten beträffande åtgärder för jord- och skogsbruk samt fiske.

Det är också förbjudet att köra i terräng med motordrivet fordon:

 • På barmark.
 • På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, eller på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen eller på marken.

Dessutom är det förbjudet att:

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnad som ej krävs för jord- eller skogsbruket eller naturreservatet.
 • Utan Länsstyrelsens tillstånd bygga väg, bedriva täktverksamhet eller framdraga luftledning, företa diknings- eller dräningsarbeten som inte krävs för att hålla odlad jord- eller skogsmark i stånd.
 • Utan Länsstyrelsens tillstånd nyanlägga upplagsplatser för båtar och båthamnar vid Ursviksfjärden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1985, 2021

Storlek: 1 530 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer söder om Skellefteå, intill E4:an.

Ta bussen

Busshållplatsen Stackgrönnan 132 ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss