Grössjön

Två personer som promenerar i skogen.

Grössjön är ett av Umeå kommuns egna naturreservat där gammelskog och myrar ger vildmarkskänsla alldeles i närheten av stan.

Här finns fina hjortronmyrar och gammelskog. Markerade stigar tar dig runt i området.

Grössjön runt är en fyra kilometer lång blåmarkerad stig runt sjön. Här passerar du gamla bäckfåror som vittnar om sjöns tidigare nivåer. Det finns flera rastplatser efter leden.

Djur- och växtliv

I sjön häckar bland annat svarthakedopping, grönbena och sångsvan. Norr om sjön finns gammelskog där du kan få se tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. På de grova asparna växter lunglav.

Stora Blomstermyran

Stora blomstermyran i reservatets södra del är ett av kustlandets få rikkärr där ovanliga växter som korvmossa och knagglestarr växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grössjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att elda, måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra
 • bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs och plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • ta med en okopplad hund eller annat lösgående djur
 • framföra cykel
 • framföra ett motordrivet fordon, tex skoter, fyrhjuling, moped eller motorcykel
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • tälta mer än ett dygn
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • anordna orienteringstävlingar och andra tävlingar där mer än 50 deltagare har banor som avviker från befintliga spångade leder.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1997, 2022

Storlek: 238 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Kommunalt naturreservat

Hitta hit

Följ Holmsundsvägen 2,8 kilometer från Strömpilen. Sväng av vänster och fortsätt 800 meter upp till parkeringsplatsen.

Du kan också följa Täfteåvägen förbi Tomtebo och svänga av mot Yttertavle. Efter 1 kilometer, ta höger på en liten väg. Parkera vid stentippen och gå vidare till dammarna där en markerad stig börjar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss