Grössjön

Två personer som promenerar i skogen.

Grössjön är ett av Umeå kommuns egna naturreservat där gammelskog och myrar ger vildmarkskänsla alldeles i närheten av stan.

Här kan du på gångavstånd från stan hitta både fågelsjö, fina hjortronmyrar och gammelskog. Allt i samma område.

Det finns flera markerade stigar i området. Grössjön runt är en fyra kilometer lång blåmarkerad stig runt sjön. Här passerar du gamla bäckfåror som vittnar om sjöns tidigare nivåer och ett fågeltorn. Det finns flera rastplatser, den största hittar du på Udden i västra delen av sjön.

Djur- och växtliv

I sjön häckar bland annat svarthakedopping, grönbena och sångsvan. Norr om sjön finns gammelskog där du kan få se tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. På de grova asparna växter lunglav.

Stora Blomstermyran

Stora blomstermyran i reservatets södra del är ett av kustlandets få rikkärr där ovanliga växter som korvmossa och knagglestarr växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grössjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevamde svampar och insekter.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta mer än ett dygn och då enbart på särskilt anvisade platser.
 • medvetet störa djurlivet.
 • Framföra cykel.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark eller snötäckt mark.
 • Utöva kommersiell besöksverksamhet.
 • Anordna orienteringstävlingar där mer än 50 deltagare har banor som berör området öster om Rödmossamyran.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 238 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Kommunalt naturreservat

Hitta hit

Följ Holmsundsvägen 2,8 kilometer från Strömpilen. Sväng av vänster och fortsätt 800 meter upp till parkeringsplatsen.

Du kan också följa Täfteåvägen förbi Tomtebo och svänga av mot Yttertavle. Efter 1 kilometer, ta höger på en liten väg. Parkera vid stentippen och gå vidare till dammarna där en markerad stig börjar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss