Hertsånger

Reservatet ligger på ett brett näs mellan Gumbodafjärden i söder och Långviksfjärden i norr. Det består av flera små myrar, granskogar, hällmarkstallskogar och en mot havet öppen moränkust.

I den strandnära delen av reservatet finns allkärr och mindre våtängar. I de successivt högre liggande terrängsänkorna breder ett nät av små och geologiskt unga myrpartier ut sig.

Skogsmarkerna består av hällmarkskogar, fastmarkskogar och myrskogar. En torr hjortronristyp är särskilt framträdande i vissa av myrarnas dräneringsstråk.

Klippor vid vatten.

Rikt djurliv

Djurlivet karakteriseras av de arter som hör hemma i den norrländska barrskogen så som älg och skogshöns. Utmed havsstranden förekommer bland annat skrak, måsfågel och snäppor.

Fornlämningar

Fornlämningar bestående av stenrösen finns på Häggströmsberget, vid Lomyrberget och nordväst om Näsudden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hertsånger. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1983, 1995

Storlek: 700 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 6 kilometer sydost om Ånäset.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss