Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en god utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Länsstyrelsen som arbetsplats

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Beroende på vilka projekt, satsningar eller extra uppdrag vi får så varierar behovet av de kompetenser vi eftersöker. 

Våra lediga jobb

Söker du jobb hos oss drivs du sannolikt av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och att i ditt arbete ha möjlighet att påverka vårt samhälle. Det samhällsviktiga uppdraget kombinerat med god arbetsmiljö, kompententa kollegor och bra villkor gör att många trivs med att jobba statligt.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur vi som medarbetare förväntas ta oss an vårt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen Västerbotten har för närvarande cirka 300 medarbetare och landshövdingen är vår myndighetschef.

Vi arbetar med tillitsbaserad styrning där ett aktivt medarbetarskap är nyckeln till en god arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat. Chefer och medarbetare är medskapande och har ett ansvar för att hålla sig informerad om sådant som är av betydelse för myndigheten. Varje chef och medarbetare är ansvarig för att personligen leda sitt eget arbete och säkerställa att rätt kvalitet levereras i alla lägen. Alla våra chefer är arbetsmiljödiplomerade.

Dina förmåner

Länsstyrelsen vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det är möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi erbjuder därför utöver din lön goda förmåner och villkor.

För att du ska lära känna verksamheten och dina nya kollegor får du som nyanställd gå en introduktionsutbildning. Utöver denna utbildning får du också en arbetsplatsbaserad introduktion som din chef ansvarar för och som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i ditt arbete och lära känna dina närmsta kollegor i arbetsgruppen.

Länsstyrelsen vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det är möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Tid för återhämtning är a och o och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid som ger dig möjlighet att utifrån givna ramar själv planera din arbetstid.

Som anställd hos oss erbjuds du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar beror på din ålder; grundsemestern är 28 dagar, från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar per år.

Som anställd hos oss är du också ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar, och i samband med vissa helger har vi förkortad arbetsdag.

Vi har en flexibel syn på arbete och ger långtgående möjligheter, där verksamheten tillåter, att kombinera arbete på kontoret med distansarbete.

Oavsett om du väljer att till exempel gå till gymmet, simma eller få massage har du möjlighet att få friskvårdsbidrag på upp till 1500 kronor per år. För närvarande har vi också avtal med IKSU med ett extra förmånligt avtal av Guldkort på IKSU Sport och IKSU Plus, med möjlighet att uppgradera ytterligare med IKSU Spa. Utöver friskvårdsbidraget har vi ett eget gym i våra lokaler på Storgatan som alla medarbetare disponerar fritt. Alla anställda ges dessutom möjlighet att bedriva friskvård en timme per vecka på arbetstid om verksamheten så medger.

Du kan vara ledig utan löneavdrag för sjukvårdsbesök. Detta gäller vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård, barnmorskemottagning samt för blodgivning, akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Som anställd hos oss har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, andra sorters behandlingar och receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Om du blir sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren kompletterar då din sjukpenning med sjuklön så att totalen uppgår till cirka 80 procent av din ordinarie lön.

Vid arbetsrelaterade besvär omfattas du som anställd även av företagshälsovården.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet.

Vid föräldraledighet får du en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning på grundnivå eller därutöver. Den motsvarar 10 % av din lön och du kan få den i högst 360 dagar och längst till dess barnet är 4 år. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Du som arbetar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen.

Tjänstepension från din statliga anställning - Statens pensionsverk Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Trygghetsstiftelsen fungerar som ett skyddsnät för anställda i staten. Detta innebär bland annat att du som anställd hos oss, i händelse av att din anställning upphör, kan ha rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen i form av jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning, rekryteringsservice, ekonomiskt stöd (inkomstförstärkning eller a-kasseförstärkning) och få förlängd uppsägningstid.

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan. Är du osäker vem du ska kontakta kan du e-posta vasterbotten@lansstyrelsen.se så vidarebefodrar vi ditt mejl till rätt person.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Chefer och enhetschefer på Länsstyrelsen Västerbotten

  • Länsledningens stab, länsråd Lars Lustig
  • Staben för förvaltning av EU:s samarbetsprogram, enhetschef Jenny Bergkvist
  • Staben för samhällsskydd och beredskap, beredskapsdirektör Magnus Hansson
  • Enheten för verksamhetsstöd, enhetschef Margareta Biström
  • Kommunikationsenheten, enhetschef Jörgen Boman
  • Enheten för landsbygd och regional utveckling, enhetschef Kajsa Berggren
  • Samhällsutvecklingsenheten, enhetschef Stina Sjöblom
  • Miljöanalysenheten, enhetschef Eva Mikaelsson
  • Naturvårdsenheten, enhetschef Björn Jonsson
  • Miljöenheten, enhetschef Magnus Langendoen

Kontakt