Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Länsstyrelsen Västerbotten har cirka 260 anställda. 

Lediga jobb

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss. Välkommen med din ansökan!

Vi annonserar ut alla våra jobb och tar tyvärr inte emot spontanansökningar.

Aktuella lediga jobb

Våra lediga jobb annonseras på Offentliga jobblänk till annan webbplats

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Beroende på vilka projekt, satsningar eller extra uppdrag vi får så varierar behovet av de kompetenser vi eftersöker. 

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Regional tillväxt

Enhetschef, Kennet Johansson

Verksamhetsstöd

Enhetschef, Maria Hanell
Biträdande enhetschef, Stefan Lööf
Biträdande enhetschef, Margareta Biström
Biträdande enhetschef, Maria Törnblom

Kommunikation

Kommunikationschef, Jörgen Boman

Landsbygd

Enhetschef, Kajsa Berggren

Naturvård

Enhetschef, naturvårdsdirektör Björn Jonsson
Biträdande enhetschef, Peter Jonsson
Biträdande enhetschef, Anna Wenngren
Biträdande enhetschef, Ulf Bergelin

Miljöanalys

Enhetschef, Eva Mikaelsson

Biträdande enhetschef, Tommy Vennman
Biträdande enhetschef, Roger Vallin

Miljö

Enhetschef, Magnus Langendoen
Biträdande enhetschef, Joacim Jacobsson
Biträdande enhetschef, Johanna Melin
Biträdande enhetschef, Robert Erixon

Samhällsutveckling

Enhetschef, Stina Sjöblom
Biträdande enhetschef, Anna Danielsson
Biträdande enhetschef, Ulf Lindberg

Samhällsskydd och beredskap

Enhetschef, Eva-Lena Fjällström

Staben

Länsråd, Lars Lustig 

Beslut om tillsatta jobb anslås på Länsstyrelsen Västerbottens anslagstavla samt på denna sida.

2021-04-22
112-1571-2021
Ordförande Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västerbotten
Tjänsten har gått till Hannah Grahn

2021-04-19
112-1426-2021
Landsbygdsutvecklare
Tjänsten har gått till Anna Lassinantti

112-2781-2021
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Ida Leckström

2021-04-07
112-668-2021
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Maria Larsson

2021-03-26
112-2575-2021
Ekonomiassistent
Tjänsten har gått till Karin Sandström

112-587-2021
Jurist
Tjänsten har gått till Helena Gramner

2021-03-17
112-10737-2020
HR-utvecklare
Tjänsten har gått till Klara Brorsson

2021-03-08
112-10658-2020
Miljöhandläggare
Tjänsten har gått till David Alvunger

2021-03-05
112-587-2021
Handläggare informationssäkerhet
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

2021-02-25
112-10610-2020
Förvaltare av skyddad natur
Tjänsterna har gått till Åsa Granberg och Anton Larsson

2021-02-17
112-9557-2020
LEVA-samordnare
Tjänsten har gått till Per Ask

112-9309-2020
Beredskapshandläggare
Tjänsten har gått till Linda Hällgren

2021-02-10
112-9461-2020
Miljöhandläggare med fokus på tillståndsprövning
Tjänsterna har gått till Lena Clausén och Karolina Selstam

2021-02-04
112-9540-2020
Miljökommunikatör
Tjänsten har gått till Samuel Scott

2021-02-03
112-551-2021
Projektmedarbetare i sötvattensprojekt
Tjänsten har gått till Linda Vikström

2021-02-01
112-9635-2020
Handläggare social hållbarhet - integrationsstrateg
Tjänsten har gått till Elina Södring

112-9630-2020
Handläggare social hållbarhet - regeringsuppdraget Mäns våld mot kvinnor
Tjänsten har gått till Charlie Lundgren


Vill du överklaga ett beslut om tillsatt tjänst måste du göra det skriftligen. Överklagan måste ske senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Din överklagan ska innehålla:

  • information om vilket beslut du överklagar
  • din namnteckning och namnförtydligande
  • din adress och ditt telefonnummer.

Skicka överklagan per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Kontakt