Jobba hos oss

Kvinna och man i lantbruksmiljö. En pratbubbla där texten Med tanke på framtiden.

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Vi gör hållbar utveckling möjlig - i hela länet. Här jobbar specialister inom områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera. Både för varje invånare och med tanke på ekologi, ekonomi och social utveckling.

Vill du också vara med och utveckla vårt län?

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer och kulturmiljöantikvarier. Här finns också statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer och många fler. Totalt är vi 300 medarbetare som tillsammans verkar inom ett 80-tal olika yrkesroller. Vårt arbete utgår från allt som händer, både inom länets gränser och utanför. Beslut från riksdag och regering samt regionala behov blir till projekt, satsningar och uppdrag som vi vill bemanna med precis rätt personer för att kunna utveckla Västerbotten på bästa sätt. Kanske är du en av dom?

Våra lediga jobb

Examensarbete och praktik

Medarbetare berättar

Kvinna tittar in i kameran.

Livspusselvänligt

Särskilt livspusselvänliga förmåner hos oss:

 • extra ersättning vid föräldraledighet
 • möjlighet till flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • friskvård och gym på jobbet.

Förmåner

 • Hos oss kan du kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi har flexibla arbetstider utifrån givna ramar och du kan i stor utsträckning själv planera din arbetstid.
 • Som anställd hos oss har du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar beror på din ålder; grundsemestern är 28 dagar, från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar per år.
 • Du är ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar, och i samband med vissa helger har vi förkortad arbetsdag.
 • Du har också långtgående möjligheter att kombinera arbete på kontoret med distansarbete.

 • Oavsett om du väljer att gå till gymmet, simma eller få massage får du ett friskvårdsbidrag på upp till 2500 kronor per år att använda till hälsofrämjande aktiviteter.
 • Du kan välja att via jobbet få ett förmånligt avtal på IKSU:s guldkort. på IKSU Sport och IKSU Plus Guldkortet kan uppgraderas med IKSU Spa.
 • Utöver friskvårdsbidraget har vi ett väl utrustat eget gym i våra lokaler på Storgatan som alla medarbetare kan använda kostnadsfritt.
 • Som anställd hos oss har du också en friskvårdstimme per vecka på arbetstid. Vi har en aktiv personalförening som ordnar återkommande aktiviteter för kollegorna som till exempel utflykter och andra trivselaktiviteter.
 • Du kan besöka läkare, barnmorska, ge blod och annan sjukvård på arbetstid.
 • Som anställd hos oss har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, andra sorters behandlingar och receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Om du blir sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren kompletterar då din sjukpenning med sjuklön så att totalen uppgår till cirka 80 procent av din ordinarie lön.
 • Får du hälsorelaterade problem i samband med arbetet har vi en företagshälsovård som du kan få hjälp från.

Du som arbetar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen.

Tjänstepension från din statliga anställning på Statens pensionsverk webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, får en arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Trygghetsstiftelsen fungerar som ett skyddsnät för anställda i staten. Detta innebär bland annat att du som anställd hos oss, om din anställning upphör, kan ha rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen i form av jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning, rekryteringsservice, ekonomiskt stöd (inkomstförstärkning eller a-kasseförstärkning) och få förlängd uppsägningstid.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet.

Vid föräldraledighet får du en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning på grundnivå eller därutöver. Den motsvarar 10 % av din lön och du kan få den i som mest 360 dagar och längst till dess barnet är 4 år. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Medarbetare berättar

Bra att veta

Som anställd på Länsstyrelsen Västerbotten får du ha en bisyssla. Din bisyssla får dock inte riskera att skada förtroendet för dig som medarbetare eller myndighetens anseende. Du kan inte ha en bisyssla som gör att du har svårt att koncentrera dig på ditt arbete hos oss.

Länsstyrelsen är regional krishanterings- och högsta civila totalförsvarsmyndighet. När du är anställd hos oss kan du vid en samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma anledning inte fått din tidsbegränsad anställning förlängd, kan du ha rätt till företrädesrätt till återanställning.

Det står i ditt besked om att din tidsbegränsande anställning inte kommer att fortsätta eller ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning.

Du måste ha tillräckliga kvalifikationer för anställningen. Du kan anmäla anspråk om och till dessa tjänster:

 • Du som har varit anställd i mer än tolv månader de senaste tre åren kan anmäla anspråk på alla lediga anställningar, både tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar.
 • Du som varit anställd i särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än nio månader de senaste tre åren kan anmäla anspråk alla lediga särskilda visstidsanställningar där du har tillräckliga kvalifikationer.
 • Du som haft en säsongsanställning i mer än sex månader de senaste två åren kan anmäla anspråk på lediga säsongsanställningar.

Om du tackar nej till ett anställningserbjudande som anses vara skäligt, förlorar du rätten till företrädesrätt.

Du har företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och fram till nio månader efter din sista anställningsdag. Har du företrädesrätt till säsongsanställning gäller din företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och nio månader efter den nya säsongens början.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid företrädesrätten gäller.

Anmäl anspråk på företrädesrätt till återanställning

Anmäl företrädesrätt till återanställning i rekryteringssystemet Varbi Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsens HR-funktion hr.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss