Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Länsstyrelsen Västerbotten har cirka 260 anställda. 

Lediga jobb

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss. Välkommen med din ansökan!

Vi annonserar ut alla våra jobb och tar tyvärr inte emot spontanansökningar.

Våra lediga jobb på Offentliga jobbs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella lediga jobb

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Beroende på vilka projekt, satsningar eller extra uppdrag vi får så varierar behovet av de kompetenser vi eftersöker. 

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Regional tillväxt

Enhetschef, Kennet Johansson

Verksamhetsstöd

Enhetschef, Maria Hanell
Biträdande enhetschef, Stefan Lööf
Biträdande enhetschef, Margareta Biström
Biträdande enhetschef, Maria Törnblom

Kommunikation

Kommunikationschef, Jörgen Boman

Landsbygd

Enhetschef, Kajsa Berggren

Naturvård

Enhetschef, naturvårdsdirektör Björn Jonsson
Biträdande enhetschef, Peter Jonsson
Biträdande enhetschef, Anna Wenngren
Biträdande enhetschef, Ulf Bergelin

Miljöanalys

Enhetschef, Eva Mikaelsson

Biträdande enhetschef, Tommy Vennman
Biträdande enhetschef, Roger Vallin

Miljö

Enhetschef, Magnus Langendoen
Biträdande enhetschef, Joacim Jacobsson
Biträdande enhetschef, Ylva Ågren
Biträdande enhetschef, Robert Erixon

Samhällsutveckling

Enhetschef, Stina Sjöblom
Biträdande enhetschef, Anna Danielsson
Biträdande enhetschef, Ulf Lindberg

Samhällsskydd och beredskap

Enhetschef, Eva-Lena Fjällström

Staben

Länsråd, Lars Lustig 

Beslut om tillsatta jobb anslås på Länsstyrelsen Västerbottens anslagstavla samt på denna sida.

2020-11-24
Projektmedarbetare i sötvattensprojekt
112-9138-2020
Tjänsterna har gått till Erika Karlsson och Linus Jonsson

2020-11-17
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
112-7719-2020
Tjänsten har gått till Camilla Robertsson

2020-11-03
Receptionist och administrativt stöd till enheten för Verksamhetsstöd
112-8033-2020
Tjänsten har gått till Sara Strandberg

2020-10-26
Miljöhandläggare
112-7588-2020
Tjänsten har gått till Sandra Nordlander

2020-10-26
Handläggare av fiskefrågor
112-6735-2020
Tjänsten har gått till Jimmy Blom

2020-10-09
Miljöhandläggare med inriktning å förorenade områden
112-5691-2020
Tjänsten har gått till Ellen Ershammar

2020-10-06
112-5689-2020
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen p g a ändrade förutsättningar.

2020-10-06
112-5827-2020
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Maria Larsson

2020-09-22
112-1170-2020
Handläggare till social hållbarhet inom funktionshinderpolitiken
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen p g a ändrade förutsättningar.

2020-09-04
112-5364-2020
Handläggare/arkeolog
Tjänsten har gått till Tobias Grahn

2020-08-28
112-5458-2020
Samordnare till Coronakansliet
Tjänsten har gått till Erika Johansson

2020-07-03
112-3509-2020
Miljöhandläggare med fokus på tillsyn och prövning av vattenverksamhet
Tjänsterna har gått till Cecilia Carlsson, Ruth Nordlund och Martina Clark.

2020-07-02
112-5422-2020
Inventerare av fjällnära skog
Tjänsten har gått till Isak Vahlström

2020-07-01
112-3529-2020
Lantbrukshandläggare
Tjänsten har gått till Helena Rönnlund

2020-06-29
112-4118-2020
Handläggare vattenförvaltning
Tjänsten har gått till My Osterman

2020-06-23
112-4545-2020
Handläggare landsbygdsutveckling vid enheten för Regional tillväxt
Tjänsten har gått till Alma Löfstrand

2020-06-12
112-574-2020
Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag
Tjänsterna har gått till Linus Jonsson, Annika Karlsten, Erika Karlsson, Oskar Östlin, Frans Byström, Jonathan Nordin, Peder Stenbom, Robert Tobiasson, Tomas Karlsson, Kalle Lindström, Gustav Fält och Anders Persson.

2020-06-12
112-3309-2020
Vikarierande samordnare av brottsförebyggande arbete
Tjänsten har gått till Adam Nyström.

2020-06-03
112-581-2020
Säsongsanställningar för inventering i främst limniska miljöer
Tjänsterna har gått till Peter Lilja, Tobias Österberg, Tommy Stenlund, Henrik Groundstroem, Malin Holmgren, Madelene Fridell, André Larencranz, Andreas Berggren, Mikael Sandström, Aron Dynesius, Ruth Nordlund, Fredrik Lindgren, Mark Jamieson, Kimmo Kumpala och Maja Widell.

2020-05-29
112-4065-2020
Beredskapshandläggare
Tjänsten har gått till Maria Engberg

2020-05-28
112-773-2020
Handläggare vid enheten för Regional tillväxt, område Landsbygdsutveckling
Tjänsten har gått till Ziad Al Shattar

2020-05-27
112-3128-2020
Vikarierande tillsynshandläggare inom alkohol och tobak
Tjänsten har gått till Johanna Innala

2020-05-19
112-1997-2020
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Camilla Robertsson och Elina Öberg

2020-05-18
112-2864-2020
Ekonomiassistent
Tjänsten har gått till Karin Sandström

2020-05-04
112-393-2020
Reservatsförvaltare
Tjänsten har gått till Kristina Larsson

2020-04-20
112-1787-2020
Naturvårdshandläggare med inriktning mot naturreservatsbildning
Tjänsten har gått till Carl Jansson

2020-04-20
112-388-2020
Samordnare för arbetet med invasiva främmande arter
Tjänsten har gått till Linda Backlund

2020-04-17
112-332-2020
Guider till Naturum Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
Tjänsterna har gått till Jens Andersson, Frida Brännlund, Aline Vullioud, Petra Landström, Caroline Nyiri och Toolie-Mina Anderback

2020-04-08
112-1300-2020
Vikarierande miljöhandläggare för prövning av miljöfarlig verksamhet
Tjänsten har gått till Emma Hägglund

2020-04-02
112-232-2020
Fältkontrollanter - EU jordbruksstöd
Tjänsterna har gått till Jan Lindblad, Annie Hägglund, Ida-Maria Blåhed och Anna Ahlström

2020-04-01
112-9903-2019
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av dammsäkerhet
Tjänsten har gått till Mattias Lidberg

2020-03-30
112-764-2020
Handläggare diarium
Tjänsten har gått till Sara Ström

2020-03-24
112-1555-2020
LOVA-handläggare
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen p g a ändrade förutsättningar

112-2083-2020
Koordinator i projekt KLIVA
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen p g a ändrade förutsättningar

2020-03-18
112-300-2020
Lantbrukshandläggare
Tjänsten har gått till Andreas Brihem

2020-03-17
112-391-2020
Naturkommunikatör
Tjänsten har gått till Sofia Johansson

2020-03-06
112-11138-2019
Djursamordnare
Tjänsten har gått till Rebecca Gramner

2020-02-26
112-1098-2020
Naturvårdshandläggare
Tjänsten har gått till Lisa Fors

2020-02-25
112-418-2020
Landsbygdsstrateg för Hela Västerbotten
Tjänsten har gått till Erika Johansson

2020-02-21
112-9984-2019
Kulturgeograf/byggnadsantikvarie
Tjänsten har gått till Anna Westman och Ylva Othzén

2020-02-06
112-9403-2019
Naturvårdshandläggare med inriktning på terrängkörning
Tjänsten har gått till Marion Stofkoper

2020-01-31
112-9277-2019
Bostads- och energistödshandläggare
Tjänsten har gått till Sandra Bingebo

2020-01-24
112-9939-2019
Koordinator inom Barents-samarbetet
Tjänsten har gått till Elisabeth Björkman

2020-01-20
112-9271-2019
Vikarierande tillsynshandläggare inom alkohol och tobak
Tjänsten har gått till Sofia Ed

2020-01-17
112-9230-2019
Vikarierande antikvarie/arkeolog
Tjänsten har gått till Nina Granholm

2020-01-13
112-9228-2019
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Sara Westberg

2020-01-07
112-9630-2019
Programcontroller vid Förvaltande myndighet för EU-program Botnia-Atlantica
Tjänsten har gått till Maritha Johansson

2019-12-18
112-8299-2019
Jurist/förvaltningshandläggare
Tjänsten har gått till Caroline Nilsson

2019-12-18
112-9803-2019
Nationell kontrollant
Tjänsten har gått till Catharina Halmedal

2019-12-18
112-10503-2019
Fältpersonal Saxnäsområdet
Tjänsten har gått till Jacob Jonasson

2019-12-18
112-10690-2019
Fältpersonal inom rovdjursinventering, kalkeffektuppföljning och miljöövervakning
Tjänsten har gått till Jonas Gustafsson

2019-11-18
112-3866-2019
Kulturgeograf/byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen p g a ändrade förutsättningar.

2019-11-12
112-6073-2019
Miljöhandläggare med inriktning på miljöfarlig verksamhet
Tjänsterna har gått till Hans Sandberg och Mari Boström

2019-11-12
112-8240-2019
Projektekonom
Tjänsterna har gått till Linda Wormö och Åsa Ericsson

2019-10-15
112-6120-2019
Klimatstrateg till projektet Fossilfria transporter i norr
Tjänsten har gått till Tobias Johansson

2019-10-11
112-8145-2019
Projektmedarbetare sötvattensprojekt
Tjänsten har gått till Anders Persson

2019-10-10
112-6424-2019
Klimathandläggare med ansvar för klimatanpassning
Tjänsten har gått till Åsa Granberg

2019-09-18
112-6101-2019
Handläggare vid sekretariatet för EU-programmet Botnia-Atlantica
Tjänsten har gått till Ivona Begic

2019-09-11
112-4651-2019
Koordinator för Vindelälven-Juhtatdahkas biosfärsområde
Tjänsten har gått till Elin Bergarp
För ytterligare information kontakta Björn Jonsson, 010-225 44 33, ordförande i Vindelälven-Juhtatdahkas biosfärsområde

2019-08-23
112-6337-2019
Naturvårdshandläggare med inriktning mot jaktvårdsfrågor
Tjänsten har gått till Ellinor Sahlén

2019-07-04
112-3156-2019
Samhällsplanerare
Tjänsten har gått till Anton Brännvall

2019-06-24
112-2798-2019
Miljöhandläggare för prövning av miljöfarlig verksamhet
Tjänsten har gått till Sara Sundqvist

2019-06-19
112-4952-2019
Säsongsanställning för restaurering av vattendrag
Tjänsten har gått till Robert Tobiasson

2019-06-11
112-2800-2019
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Tjänsten har gått till Johan Reinklou

2019-05-28
112-2799-2019
Miljöhandläggare för prövning och tillsyn av dricksvatten
Tjänsten har gått till Lina Nilsson

2019-05-17
112-821-2019
Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag
Tjänsterna har gått till Jens Andersson, André Larencranz, William Sidenbom, Gustav Fält, Kalle Lindström, Tomas Karlsson, Peder Stenbom, Jonathan Nordin, Frans Byström, Erika Karlsson, Oskar Östlin, Jeff Viksten, Halvard Didriksson, Anders Persson,Henrik Johansen och Linus Jonsson.

2019-05-17
112-835-2019
Inventering i främst limniska miljöer
Tjänsterna har gått till Henrik Kurkiala, Annika Karlsten, Tommy Stenlund, Ruth Nordlund, Mark Jamieson, Maja Widell, Mikael Sandström, Tobias Österberg och Jone Lescinskaite.

2019-05-17
112-2836-2018
Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten på grund av ändrade förutsättningar.

2019-05-08
112-1537-2019
Folkhälsohandläggare
Tjänsten har gått till Carl Lundberg

2019-04-30
112-1958-2019
Handläggare jordbruksstöd
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten på grund av ändrade förutsättningar.

2019-04-29
112-1960-2019
Handläggare djurskydd och kontrollant av jordbruksstöd
Tjänsten har gått till Carolina Johansson

2019-04-29
112-816-2019
Fältkontrollanter-EU jordbruksstöd
Tjänsterna har gått till Henrik Olsson, Anna Ahlström, Johan Penner, Elin Åberg och Annie Hägglund

2019-04-17
112-688-2019
Guider till naturum Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
Tjänsterna har gått till Beatrice Sporrong, Albin Enetjärn, Elin Rydevik, Frida Brännlund, Ethel Åberg och Johanna Nordling

2019-04-03
112-280-2019
Medarbetare i projekt
Tjänsten har gått till Amanda Löfdahl

2019-03-20
112-10668-2018
Samordnare ANDTS
Tjänsten har gått till Anna-Karin Waenerlund

2019-03-11
112-9972-2018
Beredskapshandläggare
Tjänsterna har gått till Peter Johansson och Maria Muribi

2019-01-11
112-10188-2018
Projektanställning Barentssamarbetet
Tjänsten har gått till Henrik Blomqvist

2019-01-11
Handläggare lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
112-9847-2018
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten på grund av ändrade förutsättningar.

2018-12-10
Vikarierande handläggare Landsbygdsutveckling
112-10517-2018
Tjänsten har gått till Anneli Jonsson Lagergren

2018-11-28
Miljöhandläggare
112-6370-2018
Tjänsten har gått till Märta Tobiasson

2018-11-26
Folkhälsostrateg
112-9381-2018
Tjänsten har gått till Lisa Harryson

2018-11-22
Handläggare Landsbygdsprogrammet
112-6924-2018
Tjänsten har gått till Erik Grahn

2018-10-31
Länsveterinär
112-5698-2018
Tjänsten har gått till Anna Bäckvall

2018-10-26
Miljöhandläggare
112-8347-2018
Tjänsten har gått till Emelie Sjöström

2018-10-26
Miljöhandläggare
112-6161-2018
Tjänsten har gått till Lisbet Bach

2018-10-26
Handläggare av fiskefrågor
112-8093-2018
Tjänsten har gått till Jonas Gustafsson

2018-10-01
Handläggare rennäringsfrågor
112-6404-2018
Tjänsten har gått till Fredrik Juuso

2018-08-24
Projektledare/klimatstrateg
112-2006-2018
Tjänsten har gått till Johan Edqvist

2018-08-23
Klimatstrateg Fossilfria transporter i norr
112-2009-2018
Tjänsterna har gått till Magnus Larsson, Sara Wård Edvall, Ia Synneborn och Lars Brännström

2018-08-21
Vikarierande beredskapshandläggare
112-4630-2018
Tjänsten har gått till Jacob Eriksson

2018-07-03
Jämställdhetshandläggare
112-5727-2018
Tjänsten har gått till Lisa Harryson

2018-07-02
Handläggare med förvaltningsuppgifter på statens mark
112-2273-2018
TJänsten har gått till Nathalie Byström

2018-07-02
Inventerare i främst limniska miljöer
112-1077-2018
Tjänsterna har gått till Mikael Sandström, Tommy Stenlund, Henrik Kurkiala, Alexander Hjältén, Jimmy Blom, Matilda Henriksson, Hannah Benath

2018-07-02
Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag
112-1086-2018
Tjänsterna har gått till Thomas Nordin, Gustav Fält, Johan Rudin, Tomas Karlsson, Martin Johansson, Linus Jonsson, Elin Linde, Henrik Johansen, Linus Gradin, Magnus Persson, William Sidenbom, Tomas Jonsson, Anders Persson, Mattias Berglund, Halvard Didriksson, Kalle Lindström och Jeff Viksten

2018-07-02
Medarbetare för motorsågs- och röjningsarbete
112-1096-2018
Tjänsterna har gått till Olov Näslund och Mikael Karlsson

2018-06-21
Jurist
112-796-2018
Tjänsten har gått till Sara Fritzon

2018-06-21
Jämställdhetshandläggare
112-2326-2018
Tjänsten har gått till Anna Ivarsson

2018-06-21
Handläggare lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
112-1767-2018Tjänsten har gått till Ragna Lestander

2018-06-07
Samordnare ANDT
112-2419-2018
Tjänsten har gått till Lena Bolin

2018-05-30
Vikarierande jurist
112-4037-2018
Tjänsten har gått till Mikael Esberg.

2018-05-23
Samordnare/rådgivare betesmarker
112-2599-2018
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten på grund av ändrade förutsättningar.

2018-05-22
Miljöhandläggare
112-1598-2018
Tjänsten har gått till Frida Sandén.

2018-05-22
Handläggare diarium och arkiv
112-2268-2018
Tjänsten har gått till Ida Bergkvist.

2018-05-22
Miljöhandläggare
112-1596-2018
Tjänsten har gått till Isabell Larsson.

2018-05-22
Klimatkommunikatör
112-2005-2018
Tjänsten har gått till Liselott Holm.

2018-05-15
Säkerhetssamordnare
112-820-2018
Tjänsten har gått till Bengt Wikman.

2018-05-09
Tillsynshandläggare inom alkohol och tobak
112-2459-2018
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten på grund av ändrade förutsättningar.

2018-05-07
Projektmedarbetare och koordinator för restaurering
112-2223-2018
Tjänsterna har gått till Joakim Nilsson och Johanna Hägglund.

2018-05-07
Miljökommunikatör
112-1974-2018
Tjänsten har gått till Linnéa Ivarsson.

2018-05-07
Vikarierande naturvårdshandläggare
112-2252-2018
Tjänsten har gått till Lisa Fors.

2018-05-07
Naturbevakare Vilhelminafjällen
112-3941-2018
Tjänsten har gått till Jakob Jonasson.

2018-05-03
Beredskapshandläggare
112-3959-2018
Tjänsten har gått till Sandra Majlöv Modig.

Vill du överklaga ett beslut om tillsatt tjänst måste du göra det skriftligen. Överklagan måste ske senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Din överklagan ska innehålla:

  • information om vilket beslut du överklagar
  • din namnteckning och namnförtydligande
  • din adress och ditt telefonnummer.

Skicka överklagan per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Kontakt