Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Länsstyrelsen Västerbotten har cirka 300 anställda. 

Lediga jobb

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss. Välkommen med din ansökan!

Vi annonserar ut alla våra jobb och tar tyvärr inte emot spontanansökningar.

Aktuella lediga jobb

Våra lediga jobb annonseras på Offentliga jobb Länk till annan webbplats.

 • Är du vår nya beredskapsdirektör?

  Hotbilden mot vårt samhälle blir allt mer komplex och mångfacetterad. Geopolitisk spänning, väderrelaterade händelser och pandemier för att bara nämna några...

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Beroende på vilka projekt, satsningar eller extra uppdrag vi får så varierar behovet av de kompetenser vi eftersöker. 

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan. Är du osäker vem du ska kontakta kan du e-posta vasterbotten@lansstyrelsen.se så vidarebefodrar vi ditt mejl till rätt person.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Chefer och enhetschefer på Länsstyrelsen Västerbotten

 • Länsledningens stab, länsråd Lars Lustig
 • Enheten för EU:s samarbetsprogram, enhetschef Jenny Bergqvist
 • Verksamhetsstöd, enhetschef Maria Hanell
 • Kommunikationsenheten, enhetschef Jörgen Boman
 • Enheten för samhällsskydd och beredskap, enhetschef Eva-Lena Fjällström
 • Enheten för landsbygd och regional utveckling, enhetschef Kajsa Berggren
 • Samhällsutvecklingsenheten, enhetschef Stina Sjöblom
 • Miljöanalysenheten, enhetschef Eva Mikaelsson
 • Naturvårdsenheten, enhetschef Björn Jonsson
 • Miljöenheten, enhetschef Magnus Langendoen

Beslut om tillsatta jobb anslås på Länsstyrelsen Västerbottens anslagstavla samt på denna plats.

2021-09-21
112-8481-2021
Handläggare skogsprogrammet
Tjänsten har gått till Emilia Barsk

112-5968-2021
Fjällförvaltare
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat avbryta tillsättningen.

112-5958-2021
Naturvårdshandläggare
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi besöutat avbryta tillsättningen.

2021-09-10
112-4265-2021
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av vattenverksamhet
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat avbryta tillsättningen.

2021-09-08
112-5964-2021
Handläggare för arbete med skötselplaner för naturreservat
Tjänsterna har gått till Anna Jonsson och Maja Sjöskog Kvalvik

2021-08-26
112-4939-2021
Miljömålshandläggare
Tjänsten har gått till Ulrika Roos

2021-08-23
112-5364-2021
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av täktverksamhet
Tjänsten har gått till Anna Modig

2021-08-10
112-6903-2021
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av miljöfarlig verksamhet, vikariat
Tjänsten har gått till Hanna Åbrink.

2021-08-09
112-3533-2021
Informationssäkerhetshandläggare
Tjänsten har gått till Niclas Lindgren.

2021-08-03
112-3851-2021
Handläggare vattenförvaltning
Tjänsten har gått till Johan Fahlman.

112-5582-2021
Utredare
Tjänsterna har gått till Hanna Hansson och Peter Söderström.

2021-07-02
112-5382-2021
Vikariat som miljöhandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
På grund av ändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

112-5381-2021
Vikarierande täkthandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

112-5370-2021
Senior miljöhandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
Tjänsterna har gått till Agneta Gustafsson och Annika Söderlund.


Vill du överklaga ett beslut om tillsatt tjänst måste du göra det skriftligen eller via mail.
Överklagan måste ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag då informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Din överklagan ska innehålla:

 • information om vilket beslut du överklagar
 • din adress och ditt telefonnummer.

Skicka överklagan per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

eller till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

 

Text

Kontakt