Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Länsstyrelsen Västerbotten har cirka 260 anställda. 

Lediga jobb

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss. Välkommen med din ansökan!

Vi annonserar ut alla våra jobb och tar tyvärr inte emot spontanansökningar.

Aktuella lediga jobb

Våra lediga jobb annonseras på Offentliga jobb Länk till annan webbplats.

  • Byggnadsantikvarie

    Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Vår verksamhet är...

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, ekonomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Beroende på vilka projekt, satsningar eller extra uppdrag vi får så varierar behovet av de kompetenser vi eftersöker. 

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Regional tillväxt

Enhetschef, Kennet Johansson

Verksamhetsstöd

Enhetschef, Maria Hanell
Biträdande enhetschef, Stefan Lööf
Biträdande enhetschef, Margareta Biström
Biträdande enhetschef, Maria Törnblom

Kommunikation

Kommunikationschef, Jörgen Boman

Landsbygd

Enhetschef, Kajsa Berggren

Naturvård

Enhetschef, naturvårdsdirektör Björn Jonsson
Biträdande enhetschef, Peter Jonsson
Biträdande enhetschef, Anna Wenngren
Biträdande enhetschef, Ulf Bergelin

Miljöanalys

Enhetschef, Eva Mikaelsson

Biträdande enhetschef, Tommy Vennman
Biträdande enhetschef, Roger Vallin

Miljö

Enhetschef, Magnus Langendoen
Biträdande enhetschef, Joacim Jacobsson
Biträdande enhetschef, Johanna Melin
Biträdande enhetschef, Robert Erixon

Samhällsutveckling

Enhetschef, Stina Sjöblom
Biträdande enhetschef, Anna Danielsson
Biträdande enhetschef, Ulf Lindberg

Samhällsskydd och beredskap

Enhetschef, Eva-Lena Fjällström

Staben

Länsråd, Lars Lustig 

Beslut om tillsatta jobb anslås på Länsstyrelsen Västerbottens anslagstavla samt på denna sida.

2021-07-02
112-5382-2021
Vikariat som miljöhandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
på grund av ändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

112-5381-2021
Vikarierande täkthandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

112-5370-2021
Senior miljöhandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet
Tjänsterna har gått till Agneta Gustafsson och Annika Söderlund

2021-06-28
112-4266-2021
Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn och prövning av vattenverksamhet
Tjänsten har gått till My Larsson

2021-06-23
112-4587-2021
Byggnadsantikvarie
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

2021-06-21
112-4005-2021
Fjärranalytiker i marina miljöer
Tjänsten har gått till Marianne Åkerholm

2021-06-16
112-5718-2021
Projektmedarbetare till Miljöanalysenheten
Tjänsten har gått till Linda Vikström

112-1695-2021
Handläggare med förvaltningsuppgifter på statens mark
Tjänsten har gått till Oskar Kiviniemi

2021-06-08
112-2297-2021
Arkitekt inom samhällsplanering
Tjänsten har gått till Sara Stomfelt

2021-05-28
112-1139-2021
Säsongsanställning för inventering i främst limniska miljöer
Tjänsterna har gått till Johan Fahlman, Malin Holmgren, Peter Lilja, Shoumo Khondoker, Mikael Sandström, Olivia Eriksson, Elin Bäckström, André Larencranz, Felix Torsson, Isabell Sjölander, Amanda Johansson, Hilda Brynjarsdotter, Anna Hansson och Jonatan Röhlcke

2021-05-25
112-1696-2021
Vilthandläggare med inriktning mot rovdjur
Tjänsten har gått till Jerk Sjöberg

112-2155-2021
Kommunikatör
Tjänsten har gått till Tina Jonsson

112-2292-2021
Samhällsplanerare
Tjänsten har gått till Johnny Granström

2021-05-18
112-1698-2021
Handläggare för arbetet med invasiva främmande arter
Tjänsten har gått till Chatarina Karlsson

2021-05-07
112-4484-2021
Sommarvikarie beredskapshandläggare Samhällsskydd och beredskap
Tjänsten har gåttt till Karin Sjöberg

2021-05-05
112-1147-2021
Säsongsanställning för restaurering av vattendrag
Tjänsterna har gått till William Sidenbom, Louise Almén, Kalle Lindström, Evelina Danielsson, Sandra Pettersson, Michelle Granlund, Simon Mattsson, Oscar Lundgren och Olof Nissilä

2021-05-04
112-679-2021
Guider till naturum Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
Tjänsterna har gått till Johan Eliasson, Jens Andersson, Oliver Levinsson, Petra Landström, Frida Brännlund och Caroline Nyiri

2021-05-03
112-4196-2021
Två fältarbetare till Naturvårdsenhetens anläggningsgrupp
Tjänsterna har gått till Peter Forsgren och Niklas Forsgren

2021-04-22
112-1571-2021
Ordförande Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västerbotten
Tjänsten har gått till Hannah Grahn

2021-04-19
112-1426-2021
Landsbygdsutvecklare
Tjänsten har gått till Anna Lassinantti

112-2781-2021
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Ida Leckström

2021-04-07
112-668-2021
Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Tjänsten har gått till Maria Larsson

2021-03-26
112-2575-2021
Ekonomiassistent
Tjänsten har gått till Karin Sandström

112-587-2021
Jurist
Tjänsten har gått till Helena Gramner

2021-03-17
112-10737-2020
HR-utvecklare
Tjänsten har gått till Klara Brorsson

2021-03-08
112-10658-2020
Miljöhandläggare
Tjänsten har gått till David Alvunger

2021-03-05
112-587-2021
Handläggare informationssäkerhet
På grund av förändrade förutsättningar för denna tjänst har vi beslutat att avbryta tillsättningen.

Vill du överklaga ett beslut om tillsatt tjänst måste du göra det skriftligen eller via mail.
Överklagan måste ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag då informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Din överklagan ska innehålla:

  • information om vilket beslut du överklagar
  • din adress och ditt telefonnummer.

Skicka överklagan per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

eller till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

 

Text

Kontakt