Norr-Korbeberget

Sluttningen i Norr-Korbeberget är lövskogsrik. Men här finns också stora granar och tallar på uppemot 200 år.

Skogen bjuder på fina hackspettsmarker. Här kan den stora spillkråkan höras och spår i form av hack i ringar syns i granarnas bark efter den tretåiga hackspetten.

Bränder

Vid några tillfällen har skogen brunnit i sluttningen och kolade stubbar syns här och var. Detta och mindre avverkningar har gjort att lövträden kommit in när barrträden försvunnit. Aspen är det träd som är vanligast bland lövträden här. Ett trädslag som i sig inte är så vanligt i dagens skogar. Många arter av lavar och vedsvampar förkommer ofta enbart på asp som exempelvis stor aspticka och Kandelabersvamp.

Kandelabersvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Norr-Korbeberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar och med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 187,4 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat