Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Abborrtjärnberget

På Abborrtjärnbergets norra del är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

I resten av området finns flera spår av avverkningar, men de ägde rum vid 1900-talets början då man bara valde ut lämpliga träd för sågtimmer och lät resten stå kvar. Stora delar av de avverkade träden blev också kvarlämnade. Det skapade goda förutsättningar för arter som behöver död tallved för att överleva, till exempel skorpticka, gräddporing och dvärgbägarlav.

Från parkeringen, ta vägen över dammen och uppför trappan för att komma in i reservatet. Det finns en stig att följa men markeringen är dålig i dagsläget.

Skorpticka.

Skorpticka.

Brandhärjat område

Kolade stubbar och brandskadade träd visar att tallskogen på Abborrtjärnberget har formats av många bränder. Många ovanliga djur, växter och svampar är beroende av brända skogar. För att bevara naturvärdena i området kommer kontrollerade bränder att ingå som en viktig del av reservatets skötsel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Abborrtjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildades: 2008

Storlek: 95 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger mellan Jörn och Norsjö. Parkering och entré finns på reservatets södra sida. Ta av mot Svanfors i Svansele och följ sedan huvudvägen. När du kommer till Y-korsningen, ta höger.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss