Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gubbträskbäcken

Barrskog.

Gubbträskbäcken är ett stort naturreservat i västra delen av Lycksele kommun mellan Lycksele och Åsele.

Reservatet ligger ca 3 km nordväst om byn Granträsk. Området utgörs främst av en nordostsluttning ned mot Gubbträskbäcken som mynnar i Gubbträsket.

I reservatet växer en hänglavsrik grandominerad naturskog med en genomgående hög ålder (160–200 år) och god åldersspridning. Det finns också stora delar sumpskog med mestadels klena träd och med hög ålder, ofta över 200 år.

På den nordöstra sidan bäcken växer en orörd grandominerad urskog med mycket gamla träd och allmänt till rikligt med död ved. Närmast bäcken är skogen sumpig och särskilt grovvuxen och på marken växer mycket örter. I västra delen finns en mosaik av myrmark och skogsbeklädda myrholmar.

Liggande träd som fallit i skogsmiljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gubbträskbäckens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra
  kvistar för att använda till lägereld.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
  på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 234 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 3 km nordväst om byn Granträsk.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss