Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rotet

Stor sten täckt av mossa.

Skogen inom Rotet består av en cirka 100 år gammal, mycket högproduktiv och ganska grovstammig granskog med stort inslag av grova aspar.

Markvegetationen består här mest av örter och ormbunkar. I de högst belägna partierna av området ökar tallinslaget och här finns även några mycket grova tallar som är drygt 150 år gamla.

Gynnsamt för många växter och djur

Strandzonen mot Lill-Lövvattnet består av en smal remsa med gles fräken- och starr-vegetation. Lill-Lövvattnet är en relativt grund och näringsfattig klarvattensjö.

Närbild på lav.

Violettgrå tagellav.

Den välutvecklade naturskogskaraktären gör att reservatet är gynnsamt för många växter och djur som är beroende av ostörda miljöer. Följande noteringar av skogslevande rödlistade arter och nyckelarter har gjorts i området: doftskinn, ullticka, liten spiklav, skinnlav och violettgrå tagellav.

Timrad rastkoja

En timrad rastkoja finns i området. Kojan förvaltas av Bissjöns samfällighetsförening och används som rast- och övernattningsstuga vid besök i området. En markerad vandringsled finns från byn Bissjön till kojan på Rotet och vidare genom reservatet ner till en båtplats vid Lill-Lövvattnets strand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rotet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 5,2 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7,5 kilometer nordväst om Lövånger, norr om sjön Lill-Lövvattnet.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss