Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Besvärligberget-Trollberget

Skog med tallar.

I Besvärligberget-Trollbergets naturreservat kan du vandra runt i kuperad terräng med gammelskogens grovbarkiga tallar, granar och björkar som sällskap.

Många av tallarna bär även spår av äldre tiders bränder i form av brandljud.

Trollbergets topp

Trollbergets skogbeklädda topp utgör ett fint utflyktsmål. På väg upp vandrar du genom gles gammal barrnaturskog där det finns lövrika, frodigare delar i de två ravinerna som löper från bergets topp. Men var uppmärksam, för om man får tro den som namngivit berget så verkar även en del väsen hålla till i bergets skogar.

Besvärligtjärnen

I nordvästra delen av reservatet ingår en bit av den lilla Besvärligtjärnen som är ett trevligt fikastopp på turen, den är vackert omsluten av gammal tallnaturskog och myr.

Kolnad trädstam.

Spår från brand en tall.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Besvärligberget-Trollbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och alger, samt lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur,

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 94 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydväst om Åsele. Det ligger lättillgängligt intill en bilväg. Bästa sättet att ta sig hit är att köra vägen mellan övre Ekorrsele och Bjursele. Vägen ansluter reservatets östra sida.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss