Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brånaberget

Skogen på Brånaberget är som en urskog. Det finns nästan inga spår av avverkningar bland de gamla grova granarna och tallarna.

I den fuktigare delen av reservatet finns de kalkgynnade arterna brudsporre och björnbrodd. Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet, exempelvis bär- och svampplockning samt jakt och fiske.

Våtmark i skogen.

Naturreservatet har både en tät urskog och våtmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brånaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar. Med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 1997

Storlek: 29,8 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ta väg 1135 från Sorsele mot byn Örnäsudden, sväng vänster strax innan byn. Reservatet ligger cirka 15 kilometer nordväst om Sorsele i förfjällsregionen i det inre av Västerbotten.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss