Brånaberget

Skogen på Brånaberget är som en urskog. Det finns nästan inga spår av avverkningar bland de gamla grova granarna och tallarna.

I den fuktigare delen av reservatet finns de kalkgynnade arterna brudsporre och björnbrodd. Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala fridluftslivet, exempelvis bär- och svampplockning samt jakt och fiske.

Naturreservatet har både en tät urskog och våtmarker.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brånaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar. Med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 1997
Storlek: 29,8 hektar
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000