Mårdseleforsen

Välkommen till Vindelälvens ståtligaste och mest dramatiska forslandskap. Mårdseleforsens naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål och en vacker rastplats för resande efter Vindelälven.

En tillgänglighetsanpassad ramp leder ut till den första hängbron över älven. Sen är det bara att följa den markerade stigen längs spänger och broar ut i forslandskapet.

En perfekt rastplats

Gör ett stopp vid Mårdseleforsens naturreservat när du kör efter väg 363. Här finns en rymlig rastplats med bänkar alldeles vid vägen. Vid rastplatsen finns också restaurang Wild River Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har öppet under sommaren. Här kan du äta med fin utsikt över Mårdseleforsen.

Kanelros.

Fjällbotanik och lämningar från flottning

Vid Mårdseleforsens stränder trivs många växter. Förutom vanliga skogsväxter finns här också fjällväxter som svarthö, fjällviol, kung Karls spira och fjällvedel. Mellan stenskravlen kan du hitta den vackra kanelrosen.

Vid älven finns också rester efter flottarepoken. Stenkistor och ledarmar byggdes för att timret inte skulle fastna i strandkanterna under flottningen.

250-åriga tallar och jättegrytor

På älvens södra sida är den gamla älvbotten blottad. Här har vattnet genom årtusenden slipat fram ett klipplandskap med jättegrytor. Storlidens 250-åriga tallar bär spår av tidigare bränder.

I svackor och bäckdråg växer hänglavdraperad granskog med inslag av asp, björk och sälg. Längre upp i liden är terrängen allt blockigare för att till sist övergå till ett mindre tvärstup och därefter hällmarker med vresiga tallar. Utsikten från toppen är fantastisk.

Fiska i naturreservatet

Du kan köpa fiskekort för att sportfiska i en del av Mårdseleforsens naturreservat. Se kartan nedan. Ett fiskekort kostar 70 kr/dag. Du kan också köpa tredagarskort, veckokort och årskort. Information om reglerna för fisket hittar du på NatureIT där du också köper fiskekortet.

Köp fiskekort via NatureIT Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mårdselforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Tälta mer än två dygn.
 • Ställa upp husvagn.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1996, 1998

Storlek: 280 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000