Smalaken

Smalaken består av två långsträckta toppar, Lill-Smalaken och Stor-Smalaken.

På bergets toppar växer en gles urskogsartad hällmarkstallskog med lågvuxna, förvridna tallar. Skogen här har brunnit runt 1840. I sluttningarna mellan topparna och på bergets sidor växer en högväxt barrblandskog av urskogskaraktär. Bergets sydsluttning är bitvis brant.

Mellan topparna ligger en myrsänka. Längst i norr ligger Smalaktjärnen. Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet och nyttjas exempelvis för bär- och svampplockning samt jakt.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Smalaken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999
Storlek: 650 hektar
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000