Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smalaken

Berg med barrskog.

Smalaken består av två långsträckta toppar, Lill-Smalaken och Stor-Smalaken.

På bergets toppar växer en gles urskogsartad hällmarkstallskog med lågvuxna, förvridna tallar. Skogen här har brunnit runt 1840. I sluttningarna mellan topparna och på bergets sidor växer en högväxt barrblandskog av urskogskaraktär. Bergets sydsluttning är bitvis brant.

Mellan topparna ligger en myrsänka. Längst i norr ligger Smalaktjärnen. Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet och nyttjas exempelvis för bär- och svampplockning samt jakt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Smalaken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998, 1999

Storlek: 650 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger inom förfjällsregionen i det inre av Västerbotten, 17 kilometer sydost om Sorsele.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss