Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vallsjöskogen

Närbild på svamp som växer på trädstam.

Vallsjöskogen är helt opåverkad av skogsskötsel. Området är starkt kuperat och skogen är varierande. De högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna växer stora granar och marken är täckt av örter.

Det finns gott om grova döda granar och en del sällsynta vedsvampar, som lappticka, doftskinn, sprickporing, rosenticka och rynkskinn växer på dessa. Längs mindre bäckar kan man även hitta skogsröret, arten är vanlig i just denna region men är klassad som missgynnad i rödlistan.  

Sälg med lunglav

Granskogen har inte påverkats av skogsbrand. I de norra delarna finns dock yngre aspblandade skogar som troligen har uppkommit efter brand. Sälg med den gröna lunglaven påträffas här och var. Den lilla Prediktjärnen och några mindre myrar ingår också i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vallsjöskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.
  • Tälta.
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
  • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1993, 1995

Storlek: 69 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer väster om Dorotea.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss