Stenringsavan

Vem har gjort stenringarna som ligger alldeles intill den oreglerade Vindelälven?

Hur kom de här ringarna hit är nog en fråga människan haft i många år när de vandrat i området kring Stenringsavan. Förmodligen trodde de att detta var en mänsklig konstruktion med de prydligt ordnade ringarna. Idag vet vi svaret. Frost och tjäle har lyft stenarna ur marken. Små stenar och grus har trillat ner i mitten och lämnat endast de stora stenarna runt om. Men visst ser det ut som lämningar efter människor där de ligger.

Stenringarna är många i reservatet.

Mänskliga spår

I området finns också mänskliga spår. I utloppsområdet mot älven ligger en gammal slåttermark som svämmas över på vårarna. Marken får då extra näring och gav förr gott om hö till bönderna som levde längs Vindelälven.

Bästa tiden

Stenringsavan är en uttorkningsava som vid lågvatten står i förbindelse med Vindelälven endast via en bäckmynning. Därför påverkar variationerna i vattenståndet i älven även vattenståndet i avan. Bästa tiden att se ringarna är under hösten när vattenståndet är lågt. Från bilvägen har man översikt över hela avan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenringsavan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada fasta föremål eller ytbildning.
  • Framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 10 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat