Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenringsavan

Landskap med stenar som bildar ringar i marken.

Vem har gjort stenringarna som ligger alldeles intill den oreglerade Vindelälven?

Stenringarna i området har nog förbryllat många förbipasserande. Det är lätt att tro att de prydligt ordnade ringarna är en mänsklig konstruktion.

Idag vet vi svaret. Frost och tjäle har lyft stenarna ur marken. Små stenar och grus har trillat ner i mitten och lämnat de stora stenarna kvar runt om. Men visst ser det ut som lämningar efter människor där de ligger?

Bästa tiden att se ringarna

Stenringsavan är en uttorkningsava som vid lågvatten står i förbindelse med Vindelälven endast via en bäckmynning. Därför påverkar variationerna i älvens vattenstånd även vattenståndet i avan. Bästa tiden att se ringarna är under hösten när vattenståndet är lågt. Från bilvägen har du översikt över hela avan.

Mänskliga spår

I området finns också mänskliga spår. I utloppsområdet mot älven ligger en gammal slåttermark som svämmas över på vårarna. Marken får då extra näring och gav förr gott om hö till bönderna som levde längs Vindelälven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenringsavan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller ytbildning, till exempel genom att måla,
  borra, rista, hacka, gräva eller flytta på stenar.
 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning
  vintertid längs befintlig skoterled på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta
  torra, döda kvistar för att använda till lägereld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1979, 2022

Storlek: 9 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger invid Vindelälven, vid väg 363 (Vindelälvsvägen) 5 kilometer uppströms Björksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss