Tvärliden

Sluttande barrskog med nedfallna träd.

Tvärliden ligger i södra delen av Norsjö kommun. I området växer variationsrika skogar som påverkades av brand som härjade här för cirka 150 år sedan.

Skogen har sedan branden föryngrats och utvecklats på olika sätt i olika delar av området. De tallar som överlevde branden är idag 300–350 år gamla. Mycket asp och sälg har kommit upp efter branden. Området är värt ett besök för den skogsintresserade besökaren som här kan få se hur historiska bränder har påverkat en skog på olika sätt.

Nordostsluttningen är nog den finaste delen att besöka men den är oländig i ganska brant terräng. Tillgängligheten till reservatet är god under barmarkssäsong eftersom skogsbilvägar gränsar till området på flera sidor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tvärliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 154 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer söder om Norsjö.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss