Fäbodskogen

Vridna gamla granar.

Fäbodskogen är en gammal, urskogsartad skog. Här finns mycket gamla tallar, torrträd och omkullfallna döda träd. De gamla granarna är vridna och ser ut som konstverk.  

Den här skogen vid Gammelbyns fäbodar är ett sällsynt exempel på hur en orörd skog ser ut. I trakten runt Burträsk finns ingen liknande skog.

Området är ett skogsskifte som inte brukats under mycket lång tid och skogen har därför kunnat bli urskogsartad. I reservatet intill vägen finns en äng som numera slåttras igen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fäbodskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom fotografering av fågelbo eller motsvarande.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Parkera annat än på särskilt anvisad plats.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
  • Plocka blommor, gräs, mossor, lavar och svamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 1978, 1995

Storlek: 13,5 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Burträsk och är lättillgängligt då det ligger vid en väg.

Ta bussen

Busshållplatsen Gammelbyn, Burträsk ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss