Fäbodskogen

Fäbodskogen är en gammal, urskogsartad skog. Här finns mycket gamla tallar, torrträd och omkullfallna döda träd. De gamla granarna är vridna och ser ut som konstverk.  

Den här skogen vid Gammelbyns fäbodar är ett sällsynt exempel på hur en orörd skog ser ut. I trakten runt Burträsk finns ingen liknande skog.

Området är ett skogsskifte som inte brukats under mycket lång tid och skogen har därför kunnat bli urskogsartad. I reservatet intill vägen finns en äng som numera slåttras igen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fäbodskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom fotografering av fågelbo eller motsvarande.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Parkera annat än på särskilt anvisad plats.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
  • Plocka blommor, gräs, mossor, lavar och svamp.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1978, 1995
Storlek: 13,5 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000