Kronören

Söder om Nordmaling i länets sydspets ligger skärgårdsområdet Kronören-Drivören. Här möter Västerbottens steniga moränkust det bördiga och klippiga Höga kusten.

Följ den markerade stigen från parkeringen vid vägen. Utmed stigen finns informationsskyltar om områdets natur och kulturspår. Här kan du läsa om salpetersladan och gistvallarna, flador och grankloner. Vid havsstranden på Rönnören finns en grillstuga och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

Intressanta kärlväxter

På väg ut mot Vedhällan passerar du några vackra tjärnar och på stenstranden kan du hitta strandaster och ormtunga. På hällarna växer även kärleksört och gul fetknopp. Längst ut på Långroudden leder en markerad stig över ett klapperstensfält och ut till en vacker strandäng med fackelblomster, strandglim och den sällsynta strandveronikan. På den exponerade stenstranden växer den taggiga busken havtorn med sina C-vitaminrika gula bär.

Ishavshästsvans.

I närheten av grillplatsen kan du studera berggrundens sirliga gnejs, med gångar av pegmatit och diabas. I Kronören finns den idag enda kända växtplatsen för den bredbladiga hästsvansen. Arten växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden vid Stor-Sandskäret.

Rikt fågelliv

Vid Långroudden brukar fågelskådare samlas under vår, höst och vinter för att se sträckande fåglar. När isen ligger utanför Umeå är Kronören och Långroudden ett bra alternativ för den som vill se fåglar vid havet. I vikarna brukar det vara gott om rastande sjöfågel på våren.

Johan Elmberg skriver i boken Fåglar i Nordmaling och Bjurholm att Kronören är en av de få platser i Sverige där man till fots kan se mer än 100 fågelarter på en morgon.

Storskrakar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kronören. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet genom t ex närgången fotografering av fågelbo, lya eller gryt,
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur,
 • Göra upp eld på berghällar och klapperstensfält samt under tiden 15 maj till 1 september göra upp eld på annan plats än havsstrand,
 • På land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Bestämmelsen gäller ej vintertid bofast befolkning på Kronören för färd med snöskoter samt markägare för skötsel och tillsyn av sin mark. Transporter till fritidshus får ske med hänsyn till terräng- och snöförhållanden kortast möjliga väg från område, väg eller led där färd är tillåten,
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar,
 • Under tiden 15 april till 15 augusti beträda eller befara Lillbådan Pdf, 907.5 kB. eller komma närmare dess strandlinje än 100 m,
 • Tälta eller förtöja båt mer än tre dygn på samma plats utom när vädret ej medger fortsatt färd,
 • Framföra motorbåt med större hastighet än sju knop närmare strand än 100 m,
 • Anordna hastighetstävlingar med motorbåtar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 2002

Storlek: 5 837 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000