Kronören

Söder om Nordmaling i länets sydspets ligger skärgårdsområdet Kronören-Drivören.

Här möter Västerbottens steniga moränkust det bördiga och klippiga Höga kusten.

Utforska området

Det finns två markerade vandringsleder i naturreservatet. Den ena går ut till Rönnören genom skog och hällmarker. Längs den 6 kilometer långa vandringen kan du läsa på informationsskyltarna om allt från skogens zoner, strandängar till kulturhistoria. Vid havsstranden på Rönnören finns en grillstuga och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

En av de mest särpräglade delarna i reservatet är Långroudden. Udden ligger längst ut mot havet och är präglad av vind och vågor. Här över klapperstensfält och hällmarker går den andra leden.

Kronören är dessutom ett trevligt område att paddla havskajak i. På flera av öarna finns grillplatser.

Intressanta kärlväxter

På väg ut mot Vedhällan passerar du några vackra tjärnar och på stenstranden kan du hitta strandaster och ormtunga. På hällarna växer även kärleksört och gul fetknopp. Leden på Långroudden går ut till en vacker strandäng med fackelblomster, strandglim och den sällsynta strandveronikan. På den exponerade stenstranden växer den taggiga busken havtorn med sina C-vitaminrika gula bär.

Grön långsmal växt med flera små blad.

Ishavshästsvans.

I närheten av grillplatsen kan du studera berggrundens sirliga gnejs, med gångar av pegmatit och diabas. I Kronören finns den idag enda kända växtplatsen för den bredbladiga hästsvansen. Arten växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden vid Stor-Sandskäret.

Rikt fågelliv

Vid Långroudden brukar fågelskådare samlas under vår, höst och vinter för att se sträckande fåglar. När isen ligger utanför Umeå är Kronören och Långroudden ett bra alternativ för den som vill se fåglar vid havet. I vikarna brukar det vara gott om rastande sjöfågel på våren.

Johan Elmberg skriver i boken Fåglar i Nordmaling och Bjurholm att Kronören är en av de få platser i Sverige där man till fots kan se mer än 100 fågelarter på en morgon.

Fåglar som dyker ner i vattnet.

Storskrakar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kronören. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet genom t ex närgången fotografering av fågelbo, lya eller gryt.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Göra upp eld på berghällar och klapperstensfält samt under tiden 15 maj till 1 september göra upp eld på annan plats än havsstrand.
 • På land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Bestämmelsen gäller ej vintertid bofast befolkning på Kronören för färd med snöskoter samt markägare för skötsel och tillsyn av sin mark. Transporter till fritidshus får ske med hänsyn till terräng- och snöförhållanden kortast möjliga väg från område, väg eller led där färd är tillåten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar.
 • Under tiden 15 april till 15 augusti beträda eller befara Lillbådan Pdf, 907.5 kB. eller komma närmare dess strandlinje än 100 m.
 • Tälta eller förtöja båt mer än tre dygn på samma plats utom när vädret ej medger fortsatt färd.
 • Framföra motorbåt med större hastighet än sju knop närmare strand än 100 m.
 • Anordna hastighetstävlingar med motorbåtar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1995, 2002

Storlek: 5 837 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet når du från väg E4, cirka 6 kilometer söder om Nordmaling. Sväng söderut mot Långron. Parkering finns vid Östergrundet. Parkeringar finns även på Drivören och Nabben.

Vägen ut på Långroudden är öppen 1 juni till 31 augusti, övriga tider är den bommad.

Ta bussen

Busshållplatsen Långron ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss