Kronören

Söder om Nordmaling i länets sydspets ligger skärgårdsområdet Kronören-Drivören. Här möter Västerbottens steniga moränkust det bördiga och klippiga Höga kusten.

Följ den markerade stigen från parkeringen vid vägen. Utmed stigen finns informationsskyltar om områdets natur och kulturspår. Här kan du läsa om salpetersladan och gistvallarna, flador och grankloner. Vid havsstranden på Rönnören finns en grillstuga och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

Intressanta kärlväxter

På väg ut mot Vedhällan passerar du några vackra tjärnar och på stenstranden kan du hitta strandaster och ormtunga. På hällarna växer även kärleksört och gul fetknopp. Längst ut på Långroudden leder en markerad stig över ett klapperstensfält och ut till en vacker strandäng med fackelblomster, strandglim och den sällsynta strandveronikan. På den exponerade stenstranden växer den taggiga busken havtorn med sina C-vitaminrika gula bär.

Ishavshästsvans.

I närheten av grillplatsen kan du studera berggrundens sirliga gnejs, med gångar av pegmatit och diabas. I Kronören finns den idag enda kända växtplatsen för den bredbladiga hästsvansen. Arten växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden vid Stor-Sandskäret.

Rikt fågelliv

Vid Långroudden brukar fågelskådare samlas under vår, höst och vinter för att se sträckande fåglar. När isen ligger utanför Umeå är fortfarande Kronören och Långroudden ett bra alternativ för den som söker fåglar vid havet. Johan Elmberg skriver i boken ”Fåglar i Nordmaling och Bjurholm” att Kronören är en av de få platser i Sverige där man till fots kan se mer än 100 fågelarter på en morgon.

Storskrakar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kronören. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon.
 • Elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 2002

Storlek: 5 837 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000