Sandseleforsen

Sandseleforsen är en del av den vackra Vindelälven. Har du vägarna förbi kan ett stopp rekommenderas med fikapaus till forsen brus!

Uppströms broarna över Vindelälven, vid Sandsele, ligger Sandseleforsens naturreservat. Vindelälven är en av våra nationalälvar. Forsen är uppsplittrad i ett förgrenat lopp med ett antal holmar ute i forsen. De är klädda med naturskog. På den västra sidan finns stigar, rastplats och vindskydd.

Sandseleforsen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sandseleforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt och klättra i boträd.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder. Terrängkörning för skogsbrukets behov får ske efter samråd med naturförvaltaren.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta och uppställa hus- eller släpvagn.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar, ta frö eller skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1982, 1995

Storlek: 115 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000