Fågelmyrkölen

Fågelmyrkölen är ett stort myrområde med myrar av högsta klass och gammal skog. En väg går in i reservatet och där vägen slutar finns en stig en bit in i reservatet med bro och spänger.

Tallskogen i området är gammal. Många tallar är grova och 200 år gamla. En del är så gamla som 500 år. Det finns nästan inga spår efter gammalt skogsbruk. Fågelmyrkölens orördhet gör det gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Skogen är till stor del orörd från mänsklig påverkan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fågelmyrkölen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilsvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 2009
Storlek: 322 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000