Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fågelmyrkölen

Fågelmyrkölen är ett stort myrområde med myrar av högsta klass och gammal skog. En väg går in i reservatet och där vägen slutar finns en stig en bit in i reservatet med bro och spänger.

Tallskogen i området är gammal. Många tallar är grova och 200 år gamla. En del är så gamla som 500 år. Det finns nästan inga spår efter gammalt skogsbruk. Fågelmyrkölens orördhet gör det gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Barrskog.

Skogen är till stor del orörd från mänsklig påverkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fågelmyrkölen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 2009

Storlek: 322 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer nordost om Malå.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss