Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ottjärn

I sluttningarna utmed den meandrande Ottjärnbäcken växer granskogar rika på hänglavar och stora grova aspar. Här finns bland annat den småflikiga brosklaven, en art som växer högt uppe i asparnas kronor. Den och många andra arter behöver gamla naturskogar för att överleva.

Skogen är helt grandominerad med en dominerande beståndsålder på cirka 100 - 130 år, men spridda äldre träd på cirka 150 år förekommer. Aspar och grova björkar förekommer allmänt spridda i beståendet och fläckvis även tall. Småflikig brosklav förekommer mycket allmänt på asparna.

Vit lav som växer på trädgren.

Småflikig brosklav.

Nere efter bäcken förekommer mer löv såsom björk, al, sälg, trädformig rönn och mycket grova aspar. Längst upp i sluttningen är skogen gles och mycket hänglavsrik. I den nedre delen av sluttningen finns det gott om utströmningsområden med rikare vegetation.

I sydostsluttningen mellan Ottjärnbäcken och det mindre biflödet står en lövblandad barrskog med ett mycket stort inslag av gamla, grova och högväxta björkar och aspar. Skogen är tät och självgallrande med rikliga mängder av död ved, främst björk, gråal och asp men även gran. Här finns spår efter två kolmilor varav en mycket stor. Skogen har troligen kommit upp efter denna verksamhet för drygt 100 år sedan och inte rörts sedan dess.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ottjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i botrdä eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörninger vintertid på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 22,4 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger drygt 10 kilometer nordväst om Lögdeå.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss