Fårkammaren

Skydd för fåren, potatisodling och udda växter. Allt på samma ställe.

De skogsbetande fåren sökte förr skydd här vid oväder, därav namnet. Ett överhäng på klippväggen ger bra skydd, nästan som en grotta.

Sydväxtberg

En tvärbrant klippvägg, finjord just under klippväggen och blockmarken därunder gör att ett sånt här område kallas sydväxtberg. Här växer en rad intressanta växter. En brant vägg mot söder skapar ett speciellt klimat så krävande arter kan trivas. Det sägs också att bland annat potatis har odlats i finjorden vid klippfoten.

Ormbunke.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fårkammaren. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet genom fotografering av fågelliv, lya, gryt eller motsvarande.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta från och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossa och lavar.
  • Tälta.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 2,2 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat