Rönnåsliden

Gammalt trähus i skog.

Här kan du vandra runt i äldre fin grannaturskog och njuta av orörd natur. Granarna som är 250-300 år gamla är ofta draperade med hänglavar. I skogen finns många sällsynta vedsvampar.

Närbild på lav växandes på trädstam.

Lunglav.

Tillgängligheten till naturreservatet är god då flera vägar finns i anslutning till reservatet. En väg korsar nordvästra delen av området.

Ödegård med ängsmarker

I reservatet finns en gammal ödegård som heter Rönnås. På fastigheten brukades marken tidigare och här kan du strosa runt på ängsmarkerna.

Den svartvita bilden nedan är från sent 1930-tal och föreställer August Nilsson och hans syster Signe Nilsson i 40-årsåldern. Signe föddes 1895. Deras föräldrar var Nils Johan Nilsson f. 1844 och Sofia Johanna Eriksdotter f. 1853. Nils Johan Nilssons far Nils Petter Andersson köpte Rönnås ca 1840. De två syskonen på bilden föddes på gården och fortsatte att bo på Rönnås en tid som vuxna.

Längre söderut kommer du ut på det större myrområdet Stormyren, där Gubbträskbäcken ringlar sig fram. Området kring sjön Gåsträsket är också en fin plats att besöka.

 

August Nilsson och hans
syster Signe Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rönnåsliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 553 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 31 kilometer sydväst om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss