Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollberget

Barrskog.

Det omgivande landskapet är måttligt kuperat och kringliggande bestånd utgörs i väster av ungskog, i öster av ett hygge. I norr går gränsen mot den myr som delvis ingår i reservatet.

Gammal blandskog

Skogen utgörs av en flerskiktad barrblandskog med ett stort inslag av äldre björk. De äldsta tallarna är runt 400 år gamla. De äldsta granarna är cirka 150 år gamla. De har ofta 2–3 brandljud och den senaste branden lär därför ligga minst 150 år tillbaka i tiden.

Enstaka grova sälgar med lunglav förekommer liksom klenare aspar. Mot myren i den norra delen är markvegetationen något mer frodig. Rosenticka har hittats på enstaka granlågor inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trollberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 8,9 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer väst om Ruskträsk.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss