Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skikkisjöberget

Närbild på älg.

Reservatet är ett så kallat flyggberg vid fjällranden. Bergets södra del är i huvudsak uppbyggt av en mjuk, kalkrik lerskiffer som genom sprickrikedom gett upphov till stora rasmarker. Dessa rasmarker sträcker sig ett långt stycke ned längs sluttningen.

På den mycket branta sydsluttningens fot växer en utpräglad sydbergsvegetation, inom hela reservatet finns dock endast två växtplatser. Här växer frodig granskog men konkurrensen av den är minimal, området består mestadels av vildväxande almar. Älgbetning av almarna förekommer. De flesta träden som finns i reservatet är buskformade detta främst på grund av Svallisbildningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skikkisjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål.
  • Bortföra material.
  • Fälla eller skada växande träd eller buskar.
  • Plocka bär annat än omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1964, 1995

Storlek: 7 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 50 kilometer norr om Vilhelmina i sydsluttningen av Skikkisjöberget, på gränsen till Storumans kommun.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss