Skikkisjöberget

Reservatet är ett så kallat flyggberg vid fjällranden. Bergets södra del är i huvudsak uppbyggt av en mjuk, kalkrik lerskiffer som genom sprickrikedom gett upphov till stora rasmarker. Dessa rasmarker sträcker sig ett långt stycke ned längs sluttningen.

På den mycket branta sydsluttningens fot växer en utpräglad sydbergsvegetation, inom hela reservatet finns dock endast två växtplatser. Här växer frodig granskog men konkurrensen av den är minimal, området består mestadels av vildväxande almar. Älgbetning av almarna förekommer. De flesta träden som finns i reservatet är buskformade detta främst på grund av Svallisbildningar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skikkisjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål.
  • Bortföra material.
  • Fälla eller skada växande träd eller buskar.
  • Plocka bär annat än omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1964, 1995
Storlek: 7 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000