Blaiken

Vy över skog och berg.

Blaikens naturreservat är över 23 000 hektar stort och sträcker sig över tre mil österut från kanten av fjällkedjan.

Från reservatets högsta del, lågfjället Lillblaiken, är utsikten milsvid åt alla väderstreck. I bergens sluttningar växter riktiga trollskogar. Där terrängen planar ut finns många myrar med hjortron och andra bär.

I det här vackra naturlandskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöar som finns i området. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna.

Övernatta eller ta en rast i Blaikenkojan

Blaikenkojan ligger vid Östra Stenträsket och står öppen för allmänheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blaiken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
 • Insamla mossor, lavar eller vedsvampa.
 • Insamla ryggradslösa djur.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
 • Utan Länsstyrelsens tillstånd sätt upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 23 617 hektar

Kommun: Storuman, Sorsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Flera bilvägar ansluter till reservatet. Det finns också skoterleder och stigar som leder in i området. Du når huvudentrén via en skogsbilväg som ansluter till E12:an i Laisbäck.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss