Blaiken

Blaiken är över 23 000 hektar stort och sträcker sig över tre mil österut från kanten av fjällkedjan. Från reservatets högsta del, lågfjället Lillblaiken, är utsikten milsvid åt alla väderstreck. I bergens sluttningar växter riktiga trollskogar. Där terrängen planar ut finns många myrar med hjortron och andra bär.

I det här vackra naturlandskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöar som finns i området. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blaiken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Insamla mossor, lavar eller vedsvampa.
  • Insamla ryggradslösa djur.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd sätt upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 23 617 hektar
Kommun: Storuman, Sorsele
Skyddsform: Naturreservat