Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrliden

I Norrlidens flacka sluttning står högväxta tallar, där de äldsta träden är över 300 år. Reservatet lämpar sig väl för en skogspromenad där man kan stöta på intressanta arter som gammelgransskål, ullticka och lunglav.

Norrlidens naturreservat ligger cirka 10 kilometer nordost om Hällnäs i Vindelns kommun, öster om byarna Norrliden och Sjöbrånet. Reservatet utgörs av en svag sluttning mot nordost på de övre delarna av det flacka berget Norrliden. Berget har formats av den senaste istidens isrörelseriktning från nordväst.

Spår av äldre tiders bränder förekommer allmänt i hela reservatet och syns som kolade stubbar och levande träd med övervallade brandskador.

Tallskog med gran på gång

Skogarna i reservatet består i huvudsak av gammal välskiktad tallskog på cirka 150–200 år med relativt hög produktivitet. Det finns allmänt inslag av 250 åriga träd och enstaka ännu äldre förekommer också.

Tät barrskog.

Graninslaget varierar, från sparsam underväxt till ett tätt underbestånd av 100–130 år gamla träd. Enstaka granar på 200–250 år finns utspridda över området. Hänglavar, främst garnlav, förekommer allmänt i hela reservatet.

Norrlidens karaktär av tallnaturskog med gott om gamla träd, gör området gynnsamt för många växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Norrliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet foron annat än på befintliga vägar. Undantag gäller även för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark samt för uttransport av fäll älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 37 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordost om Hällnäs.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss