Baksjönäs

Baksjönäs har fina tallbranter åt både nordost och sydväst. Den mycket fina tallbranten i nordost är en gammal urskog som är gles och har många mossiga block.

Skogen har många riktigt gamla träd och många döda träd. Det är vanligt med 150-200 åriga tallar och granar och det finns många ännu äldre tallar än så. Tallarna har ofta ett eller flera brandljud, sår efter äldre tiders bränder. 

I Baksjönäs är skogen flera hundra år gammal.

Träden i Baksjönäs har massor med hänglavar. De flesta döda träden är stående, så kallade torrakor, men det finns också många lågor, det vill säga liggande döda träd. En del av dem är riktigt stora och grova.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Baksjönäs. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 31 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat