Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Baksjönäs

Baksjönäs har fina tallbranter åt både nordost och sydväst. Den mycket fina tallbranten i nordost är en gammal urskog som är gles och har många mossiga block.

Skogen har många riktigt gamla träd och många döda träd. Det är vanligt med 150-200 åriga tallar och granar och det finns många ännu äldre tallar än så. Tallarna har ofta ett eller flera brandljud, sår efter äldre tiders bränder. 

Skog.

I Baksjönäs är skogen flera hundra år gammal.

Träden i Baksjönäs har massor med hänglavar. De flesta döda träden är stående, så kallade torrakor, men det finns också många lågor, det vill säga liggande döda träd. En del av dem är riktigt stora och grova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Baksjönäs. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 31 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 20 kilometer öster om Åsele och 4 kilometer söder om Borgsjö.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss