Klippfäbodarna

Här på fäbodarna hade man tidigare kor på bete och än idag hålls marken öppen. De två fäbodarna på Kallkällklippen byggdes kring förra sekelskiftet.

Fram till mitten av 1960-talet hölls betesdjur på fäboden varje sommar fram till slåttern. Därefter, fram till 1980-talet, fick hästar ibland beta på fäbodvallen. Numera används de gamla husen främst som jaktstugor och utflyktsmål, men spår efter det långvariga betet syns fortfarande i form av ängsmarker och öppna, lövrika skogar.

Två stycken fäbodar som står intill skog.

Fäbodarna.

Gammal skog med rikt djurliv

Nor​dväst om fäbodarna börjar myrarna och granskogen. Träden är gamla, vissa uppemot 300 år. De står där på skogsöarna i myren. Vissa bebodda av vedsvampar som ostticka och rynkskinn. Andra med spår av den tretåiga hackspettens ringformade hack. Kanske hör du en tjäder mullra iväg. På en av myrarna i området växer finstarren på en av tre kända lokaler i Sverige.

Sydost om fäbodarna är marken vattenrik och stora växter som den nordiska stormhatten och toltan tävlar om ljuset i sluttningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klippfäbodarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 333 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra från Dorotea till Avaträsk, ta en av skogsvägarna några kilometer väster om byn upp mot Klippfäbodarna.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss