Klippfäbodarna

Här på fäbodarna hölls förr korna på bete och marken hålls än idag öppen. De två fäbodarna på Kallkällklippen byggdes kring förra sekelskiftet.

Fram till mitten av 1960-talet hölls betesdjur på fäboden varje sommar fram till slåttern. Därefter, fram till 1980-talet, fick hästar ibland beta på fäbodvallen. Numera används de gamla husen främst som jaktstugor och utflyktsmål, men spår efter det långvariga betet syns fortfarande i form av ängsmarker och öppna, lövrika skogar.

Fäbodarna.

Gammal skog med rikt djurliv

Nor​dväst om fäbodarna börjar myrarna och granskogen. Träden är gamla, vissa uppemot 300 år. De står där på skogsöarna i myren. Vissa bebodda av vedsvampar som ostticka och rynkskinn. Andra med spår av den tretåiga hackspettens ringformade hack. Kanske hör du en tjäder mullra iväg. På en av myrarna i området växer finstarren på en av tre kända lokaler i Sverige.

Sydost om fäbodarna är marken vattenrik och stora växter som den nordiska stormhatten och toltan tävlar om ljuset i sluttningen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klippfäbodarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 333 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat