Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Maltberget

Maltberget ligger cirka 15 kilometer nordväst om Åmsele och utgörs av en välmarkerad bergsrygg som sträcker sig från 370 till 500 meter över havet.

Reservatet består av bergets topp och tre av dess sluttningar – i nord, väst och öst. Sluttningarna är relativt branta medan toppartiet utgörs av en flack platå.

Grotta

I den nordöstra delen finns en grottformation, den så kallade Maltbergsgrottan. Det finns en stig som leder upp till grottan. Längre söderut i reservatet finns fler intressanta geologiska fenomen, dels ett mindre jordskred men också en grottliknande sprickbildning i berget.

Spår av brand

Brandspår förekommer tämligen allmänt i hela reservatet. Gamla granar och tallar med brandljud, kan ses med varierande omfattning i reservatets skogar. Några av de gamla träden har övervallningar efter tre bränder. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden och många av skogsbestånden har idag en betydande graninväxt och rikligt med död ved.

Närbild på grovticka.

I reservatet finns flera olika vedsvampar, exempelvis grovticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Maltberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 50 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta väg 703 från Lycksele mot Busjön. Fortsätt förbi Olofslund och ta sedan höger mot Maltberget och Håpliden.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss