Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degerberget

Utsikt från berg med skog och sjöar.

Naturreservatet består av två toppar, Degerberget och Kidronsklinten, och de barrskogar och våtmarker som ligger mellan dem.

Stigen till Degerbergets topp tar dig genom skogarna med gamla granar förbi en liten grotta till hällmarkernas krokiga tallar. På Degerbergets topp kan du äta din matsäck med utsikt mot Bjännsjön och delar av Umeå stad. Vid god sikt syns även havet.

Gå en liten sväng bland de branta klipporna med utsprång och små grottor. Hittar du tallen med den gamla kärleksförklaringen från B.S? Vi får visa vår kärlek till varandra och berget på annat sätt. Att rista eller på annat sätt skada naturreservatets träd och klippor är inte tillåtet.

En ö i havet

Klapperstensfälten på berget är från tiden då berget stack upp som en liten ö i havet. Boplatsgropen i ett av fälten kan ha använt av dåtidens folk för förvaring av mat eller utrustning vid säljakt och/eller fiske.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och lavar, samt svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur,
  • vid reservatets berghällar, klapperstensfält och stora stenblock elda annat än på angivna platser,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 164 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Umeå, passera Djäkenböle och sväng sedan av mot Bjännsjö. Fortsätt förbi Bjännsjön och husen i Degersjö. Strax därefter finns möjlighet att parkera innan kraftledningen går över vägen. Parkera så att bilar kan passera om du ställer dig intill avtagsvägen till vänster.

Ta bussen

Naturreservatet ligger i anslutning till busshållplatsen Degersjön. Från hållplatsen är det cirka en kilometers promenad längs vägen fram till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss