Daikanberget

Flygbild över berg med barrskog.

Här växer riktigt gammal granskog som inte påverkats av skogsbruk på mycket länge. På Daikanbergets topp växer björkskog.

Från Daikanbergets topp har man milsvida utsikt över det omgivande landskapet. Tänk på att sluttningarna är ganska branta och det att det inte finns någon markerad stig upp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Daikanbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och lavar, samt svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur,

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).
  • använda naturreservatet för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 784 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca fyra mil väster om Storuman, just bredvid byn Daikanberg. Lättast är att börja ditt besök från skogsbilvägen just öster om reservatsgränsen.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss