Rammelberget

Rammelberget ligger cirka 4 kilometer söder om Mårdsele by på ostsidan om Vindelälven. Här växer riktigt gammal tallskog i en ganska brant sluttning ner mot väg 363.

I Rammelbergets naturreservat kan du se spår av skogsbränder i form av långsmala, rektangulära sår i tallarnas stammar. Tack vare sin tjocka bark har tallen god chans att överleva skogsbränder. Efter en brand reagerar tallen med att impregnera veden lite extra mycket som skydd mot bland annat skadeinsekter. En tall som överlevt en brand blir därför extra motståndskraftig och kan leva väldigt länge. En gammal tall känner du igen på den grova pansarliknande barken och den platta kronan. I Rammelberget finns många tallar som är över 300 år gamla.

Fram till mitten av 1800-talet brann ungefär 1 % av skogarna i norra Sverige varje år. Många av arterna som lever i vårt boreala skogslandskap är därför anpassade till att det brinner med jämna mellanrum. Många arter är gynnade eller till och med helt beroende av brand!

Livet på den döda veden

I Rammelberget finns gott om döda träd, både stående och liggande. Artrikedomen på de döda träden är större än vad man kanske kan tro. Här trivs bland annat många olika insekter och svampar.

Ulltickan är en svamp som ser ut som ett ludet brunt skinn. Den breder ut sig på barken på omkullfallna granar. Doftskinnet är en annan svamp som är vit och skrynklig och luktar kräftspad. Här finns också vedlevande svampar som bildar större utstickande fruktkroppar, som till exempel den röda köttickan och den rosaskimrande rosentickan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rammelberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 45,6 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat