Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lillträsket

Foto: Andreas Garpebring

Foto: Andreas Garpebring

Här växer en högrest frodig granskog. En härlig skog för en fika. Granarna är täckta av hänglavar.

Grova aspar och sälgar med lunglav finns också. Längs med sluttningen går stråk av fuktiga områden och i öster springer en kallkälla fram. I den delen finns många stormfällda granar. Arter som rosenticka, tretåig hackspett och spindelblomster trivs i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lillträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 30,1 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten