Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspsjökullen

Skogen i Aspsjökullen är i stora områden i stort sett orörd, så kallad naturskog. Det finns också områden som är helt orörda, så kallad urskog.

I östra branten av berget och i norra delen av reservatet finns mindre områden med flera hundra år gamla tallar och granar.

Blåbärsris i skogen.

Två bäckar, Aspsjöbäcken och Sågbäcken, rinner genom området. Flera tjärnar och myrar finns också.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Aspsjökullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga vägar samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag av mindre brasor (max  0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2009  

Storlek: 645 hektar

Kommun: Vilhelmina, Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

3 mil nordväst om Åsele, i riktning mot Idvattnet.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss