Nalovardo

Nalovardo är ett lågfjäll i skogslandet öster om fjällkedjan i kilen mellan Laisälvens och Vindelälvens dalgångar. Den högsta delen ligger 762 meter över havet och når över skogsgränsen.

Nordväst om topplatån ligger en skålformad sänka med myrar som omges av lägre skogsklädda berg. Vid en tjärn på Ravenåivemyran växer rostull på sin sydligaste kända växtplats i landet. Myrarna har förr i världen utnyttjats för myrslåtter, vilket rester av hölador och hässjor samt diffusa sildiken vittnar om.

Storslagna utsikter

Skogen på Nalovardo är urskogsartad och domineras av gran. På högre nivåer är den gles och lågväxt för att längre ner i sluttningarna bli sluten och högväxt. Från Nalovardo har man en bra utsikt över landskapet med det vida skogslandet, sjöarna i Vindelälvens system och fjällen längst bort i nordväst. En väg som tar av från vägen utmed Laisälven går upp till en toppstuga nära skogsgränsen. På sydsidan av Nalovardo finns en skidanläggning.

Vy över skog, berg och vatten.

Utsikt från Nalovardo.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nalovardo. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 1992, 1995

Storlek: 4 900 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer norr om Sorsele.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss