Nalovardo

Nalovardo är ett lågfjäll i skogslandet öster om fjällkedjan i kilen mellan Laisälvens och Vindelälvens dalgångar. Den högsta delen ligger 762 meter över havet och når över skogsgränsen.

Nordväst om topplatån ligger en skålformad sänka med myrar som omges av lägre skogsklädda berg. Vid en tjärn på Ravenåivemyran växer rostull på sin sydligaste kända växtplats i landet. Myrarna har förr i världen utnyttjats för myrslåtter, vilket rester av hölador och hässjor samt diffusa sildiken vittnar om.

Storslagna utsikter

Skogen på Nalovardo är urskogsartad och domineras av gran. På högre nivåer är den gles och lågväxt för att längre ner i sluttningarna bli sluten och högväxt. Från Nalovardo har man en bra utsikt över landskapet med det vida skogslandet, sjöarna i Vindelälvens system och fjällen längst bort i nordväst. En väg som tar av från vägen utmed Laisälven går upp till en toppstuga nära skogsgränsen. På sydsidan av Nalovardo finns en skidanläggning.

Utsikt från Nalovardo.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nalovardo. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1992, 1995

Storlek: 4 900 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000