Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gäddsjömyran

Gäddsjömyrans naturreservat är ett nästan 7000 hektar stort komplex av vidsträckta myrar, orörda granskogar, bäckar och sjöar. Välkommen till ett av länets mest storslagna naturlandskap.

För en vandrare kan det blöta och myggrika myrlandskapet kännas ogästvänligt under sommarhalvåret, men området sjuder faktiskt ändå av liv. De ostörda myrarna är livsviktiga häckningslokaler för många våtmarksfåglar. Det blöta landskapet erbjuder både mat och skydd för svanar, änder, doppingar, tranor och vadare. Bland de observerade arterna finns bland annat svarthakedopping, sädgås, sångsvan, blå kärrhök, svartsnäppa, myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa.

Ett paradis för skidåkaren på vintern

För oss människor är det betydligt lättare att ta sig fram över Gäddsjömyran under vinterhalvåret. På skidor är det relativt enkelt att ta sig fram över det flacka landskapet. Den som hellre åker skoter kan med fördel köra längs skoterleden som passerar genom i stort sett hela reservatet, från Statsås i norr till Granberget i söder.

Orörda grannaturskogar

Ostticka.

Ostticka.

Utspridda över de vidsträckta myrarna ligger otaliga små holmar med granskog. En stor del av skogen tycks ha fått vara helt ifred för det moderna skogsbruket. Det finns gott om riktigt gamla granar, de flesta rikt draperade i hänglav. I de trolska skogarna trivs många sällsynta arter. Här har bland annat lappticka och ostticka påträffats, två rödlistade svampar som lever på död ved.

Utsikt från Sagatun

Det går faktiskt bra att njuta av Gäddsjömyran på avstånd. Från utkiksplatsen Sagatun på Blaikfjället erbjuds en vidunderlig utsikt över Gäddsjömyrans vidsträckta myrar och otaliga små skogsholmar. Platsen är väl värd ett besök!

Utsikt över skog och myrar.

Utsikt över Gäddsjömyran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gäddsjömyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på växtlighet, berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2017

Storlek: 6 940 hektar

Kommun: Vilhelmina och Dorotea

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger sydväst om Ångermanälven, cirka 30 kilometer sydväst om Vilhelmina på gränsen mellan Vilhelmina och Dorotea kommun.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss