Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Godtjärnen

Godtjärnens naturreservat består av en skog-myrmosaik som ligger utsträckt kring sjön Godtjärnen. Reservatet är flackt med små holmar och skogsklädda kullar som sticker upp ur myrlandskapet.

Vintertid är området perfekt för en utflykt på skidor för att ta sig fram mellan de olika holmarna. Sommartid är det bäst att ta på stövlarna inför ett besök i området.

Den fridlysta lappranunkeln

Genom områdets västra del sträcker sig den vackert slingrande bäcken Gränmorbäcken genom en närmast ursskogsartad, gammal granskog. I granskogen växer högresta granar där hänglavarna klär träden i långa sjok. Bitvis övergår granskogen till blöt sumpskog. Här växer bland annat den nordliga ranunkelväxten lappranunkel med sina vackert gula blommor. Lappranunkeln är idag fridlyst. Håll utkik efter den i juni eller juli om du vill se den i blom.

Lappranunkel (grön växt) i skogen.

Lappranunkel.

Hem för många

I naturreservatet finns även stora mängder döda fallna träd, som är viktiga för de många vedsvampar som finns i området. Bland annat kan du hitta doftskinn, rosenticka och rynkskinn på undersidan av någon omkullfallen granstam.

En informationstavla finns vid vägen väster om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Godtjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvamp.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 113,9 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer söder om Norsjö, kring sjön Godtjärnen.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss